Inspiration och urval för dig inom inredningsbranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Monumentalmålning i centrum för Ettelvas:s kontor

Den kombinerade trappan och läktaren fungerar som en samlingsplats vid presentationer och möten. Foto: Åke E:son Lindman
Den kombinerade trappan och läktaren fungerar som en samlingsplats vid presentationer och möten. Foto: Åke E:son Lindman
Bo Beskows muralmålning har styrt färgsättningen på kontoret. Foto: Åke E:son Lindman
Bo Beskows muralmålning har styrt färgsättningen på kontoret. Foto: Åke E:son Lindman
På det övre planet finns ett arbetsrum där man förvarar ritningar, materialprover och kataloger. Foto: Åke E:son Lindman
På det övre planet finns ett arbetsrum där man förvarar ritningar, materialprover och kataloger. Foto: Åke E:son Lindman
Ettelva har strävat efter öppenhet. Foto: Åke E:son Lindman
Ettelva har strävat efter öppenhet. Foto: Åke E:son Lindman
Publicerad av
Lars Bergström - 18 jan 2016

Ettelva:s Arkitekter har flyttat till Tobaksmonopolets gamla personalmatsal på Södermalm. De luftiga lokalerna är kulturmärkta och i centrum står Bo Beskows monumentala al frescomålning från 1947.– Målningen var helig. Arkitektur, design och färger har fått anpassa sig, berättar Lars Gezelius, arkitekt på Ettelva.  Tobaksmonopolet har en spännande historia. Det handlar om ett stort gammalt industrikomplex som byggdes mellan 1917 och 1939. Den gamla fabriken omgärdas av Rosenlundsgatan, Maria bangata och Maria skolgata. Av de gamla byggnaderna finns flera kvar: tobaksfabriken – där man tillverkade cigaretter, cigarrer, snus och tuggtobak – ett stort magasin, kontorsbyggnaden och den gamla personalmatsalen. Alla är kulturminnesklassade. Men i det nordvästra hörnet av kvarteret bygger NCC också två nya bostadshus med grön och röd fasadplåt där inflyttningen just börjat. 1 700 tobaksarbetare Så småningom letar vi oss fram till den gamla matsalsbyggnaden dit Ettelva flyttade in i somras. Den ligger vägg i vägg med en av de två stora fabrikslängorna. I längorna arbetade som mest 1 700 anställda under fabrikens glansdagar. I entréplan hörs ett öronbedövande ljud från tryckluftshammare. Här ställs lokalerna i ordning för nästa hyresgäst, digitalbyrån Whispr Group. En välpolerad och generöst tilltagen marmortrappa för oss upp till den gamla rymliga personalmatsalen från början av 1930-talet. Mitt i den stora salen finns ett vitt kontorsdäck med förvaringsutrymmen och sammanträdesrum undertill. Från däcket kan arkitekterna speja ner på sina kollegor. En bit bort längs ena kortväggen tronar Bo Beskows monumentalmålning upp sig. Här ser vi strävsamma tobakskörderskor och lättjefulla, kaffedrickande och rökande herrar.

Gjorde målningen i FN:s huvudkontor Bo Beskow var son till den stora sagoberättaren Elsa Beskow. Förutom Tobaksmonopolets matsal har han smyckat FN:s huvudkontor i New York och Sveaplans flickläroverk med sina al frescomålningar.

Ettelva samarbetade med antikvarier från både Stadsmuseet och Nyréns arkitektkontor vid ombyggnaden av kontoret. Några saker var heliga, bland annat Bo Beskows målning. – Vi varken ville eller fick bygga för den. Vi fick inte heller röra de välvda takbalkarna som ger mycket av rummets karaktär. Ett annat krav var att rumskänslan med det höga taket skulle bevaras. Därför präglas tilläggen av genomsikt och transparens, säger Lars Gezelius som tillsammans med Lasse Borg på Ettelva ansvarat för arkitekturen.

Lösningen blev ett entresolplan med snörräcke och en stor öppning under däcket. Konstruktionen vilar på undervåningens två bärande betongpelare och kryss av järnbalkar. Lekfullt räcke Från början fanns förslag på ett traditionellt glasräcke som avgränsning och skydd för det övre planet. – Men Ettelva ville ha ett mer kreativt och lekfullt uttryck, så vi ritade ett vitlackerat järnräcke med ett snörmönster. Det är arkitekterna på Ettelva själva som har trätt trådarna och skapat mönstren, berättar Mer:s inredningsarkitekt Petra Bergman, som har varit ansvarig för inredningsdesignen på Ettelva:s kontor. Petra har också ritat den vackra heltäckningsmattan som täcker stora delar av golvet. Mattan är tillverkad i Tretford getull av Ogeborg, som har sina lokaler vägg i vägg med Ettelva. – Jag var inspirerad av ljusspelet från fönstren och färgskalan i Bo Beskows målning, berättar Petra. Förutom att mattan är vacker bidrar den till ljuddämpningen som varit en av projektets knäckfrågor. I ett öppet rum med stora väggytor tenderar ljudet som bekant att studsa och skapa hårt buller. Men det visade sig att de 40 centimeter tjocka och ljuddämpande Ecophonplattorna i taket i kombination med mattan var tillräckligt dämpande.   Till detta kommer också smarta ljuddämpande möbler. I det kombinerade samlings-, lunch- och kaffeutrymmet – närmast målningen förstås – har de specialkonstruerade borden en mjuk linoleumyta och Åke Axelssons stol Akustik är utrustad med en perforerad akustikplatta under sitsen. Även i sammanträdesrum, arbetsrum och tysta rum har man lagt ner ett stort arbete på att skapa en bra och tyst ljudmiljö. Fönstren – så gott som alla rum har full insyn – är tjocka med flera lager glas- och polymerskikt för att uppnå maximal ljuddämpning. Och innertaken i rummen är uppbyggda med flera olika ljudisolerande material och avstånd mellan skikten för att klara av olika frekvenser. Fasta arbetsplatser Trots att Ettelvas kontor är nytt följer det inte den senaste trenden med aktivitetsbaserade kontor. Alla anställda har sina egna arbetsplatser som är samlade runt de höga fönstren eller uppe på entresolplanet. Man har också egna hurtsar vid arbetsborden. Möjlighet finns dock att enkelt flytta runt platserna för att optimera arbetet i projektteamen. – När vi arbetade med förändringsfrågorna inför flytten så visade det sig att nästan alla har behov av tunga dataprogram som är installerade i stationära datorer. Men på sikt är det naturligtvis möjligt att ändra arbetssättet till ett mer aktivitetsbaserat, säger Petra. Om sittmöjligheterna kring arbetsplatsen är begränsade så finns det desto mer variation i övriga delar av lokalen. – Vi har tänkt att det ska finnas olika sittmöjligheter: vid bord, i fåtöljer och soffor samt vid ståbord, säger Petra. Ytterligare en möjlighet att sitta är den kombinerade trappan och läktaren som leder upp till entresolplanet. Här kan medarbetarna sitta på en färgglad kudde vid större samlingar, men också slå sig ner med en kaffekopp och samspråka lite med en kollega. Från läktarplats får man en fin överblick över Bo Beskows målning.