Inspiration och urval för dig inom inredningsbranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt

Nya S:t Eriks inomhuspark

Foto: Utopia Arkitekter
Foto: Utopia Arkitekter
Foto: Utopia Arkitekter
Foto: Utopia Arkitekter
Foto: Utopia Arkitekter
Foto: Utopia Arkitekter
Publicerad av
Jessica Nejman - 31 mar 2017

Utopia Arkitekter presenterar ett förslag för icke-kommersiella inomhusmiljöer i staden. Något som arkitektkontoret tycker är viktigt i takt med att staden växer med fler bostäder och invånare.

S:t Eriks inomhuspark heter förslaget, en inglasad parkbyggnad på S:t Eriksplan i centrala Stockholm.

Projektet är delfinansierat av Glasbranschföreningen och Sveriges Träbyggnadskansli.

– Ju fler vi blir som ska kunna umgås och dela upplevelser utanför våra bostäder, desto bättre behöver våra publika platser vara utformade för att kunna möta framtidens större och mer komplexa behov. Många städer, inklusive Stockholm, har ett stort behov av fler icke-kommersiella publika inomhusmiljöer, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter.

Byggnaden är vid sidan om parkmiljö tänkt för scenuppträdanden och pedagogik. Allt från författarträffar med högläsning, förskolebesök med blomplantering, teaterföreställningar, samrådsmöte i stadsbyggnadsfrågor, skolkonserter, föreningsmöten, konstutställningar, barnteater, gästspel från andra kulturcenter, medborgardialog, debatter, stadsodlingskurser, ”utomhusbio”.

Byggnaden blir knappt 23 meter hög, i nivå med takfoten på intilliggande hus, och får en yta på cirka 1 500 kvadratmeter. Parken är det första i en serie förslag för utvecklingen av Stockholm kallat Utopia Ideas, som Utopia Arkitekter kommer att lansera löpande under 2017 och 2018.

Arbetet fortgår nu med att hitta finansierings- och genomförandeformer för projektet i samtal med staden, byggherrar och finansiärer.

www.utopia.se

Annons