Inspiration och urval för dig inom inredningsbranschen, maj, 25 2018
Senaste Nytt

Hur ser framtidens möten ut?

Bild: Senab/MyNewsDesk
Bild: Senab/MyNewsDesk
Publicerad av
Jessica Nejman - 06 jul 2017

Hur kommer morgondagens möten att se ut? Var, när, hur och varför kommer människor mötas? Vilka krav kommer utvecklingen ställa på arbetsplatser, offentliga rum och rumslig gestaltning? Hur ska de rum se ut som ska skapa och katalysera idégivande processer samt stärka och effektivisera kommunikation mellan människor? Det är några av frågorna som Senabs rapport, ”Framtidens möten – hur skapar man förutsättningar för morgondagens relationsintensiva mötesliv?” har försökt besvara.

Rapporten sätter mötet i blickfånget och presenterar sju trender som formar framtidens möten, den nya möteskontexten samt fem råd och tips på vägen.

Tillsammans med Kairos Future har Senab undersökt trender som formar morgondagens mötesliv. Detta bland annat genom en enkätundersökning bland ledande arkitekter kring hur de ser på framtiden. Svaren har sammanställts i en rapport med ambitionen att ge läsaren perspektiv på morgondagens möten, och vad det kan komma att kräva av alla som är inblandade i att forma miljöer för möten, både i dag och i framtiden.

– Möten är något alla har erfarenhet av och något som alla företag och organisationer har mycket av. Att få till dessa möten så att de blir mer kreativa och produktiva är därför högst angeläget för alla. De hjälper organisationer och enskilda chefer, grupper och medarbetare att verka och samverka på ett effektivt och flexibelt sätt, menar Mikael Grundén, vd Senab AB.

– Resultatet av vårt arbete under våren 2017 är en rapport som påvisar att det behövs insikt och förståelse för att skapa inspirerande mötesplatser där företag, organisationer och människor kan växa tillsammans, och nå sina mål, avslutar Mikael Grundén.

www.senab.com

Annons