Inspiration och urval för dig inom inredningsbranschen, jul, 22 2018
Senaste Nytt

Sveriges mest hållbara byggprojekt

Foto: Skanska/MyNewsDesk
Foto: Skanska/MyNewsDesk
Publicerad av
Jessica Nejman - 11 aug 2017

I Växjö ligger nollenergikvarteret Solallén. I en tävling, arrangerad av Sweden Green Building Council, korades Sveriges fem mest hållbara byggnadsprojekt. Solallén, som byggdes av Skanska, var ett av dem. Projekten fick senare representera hållbart byggande i Sverige vid världskonferensen World Sustainable Built Environment 2017 i Hong Kong.

När radhuskvarteret byggdes ansvarade Assemblin för installationerna av värme och sanitet. Bland annat kom man med idén att installera frikyla, som beskrivs som ett hållbart sätt att skapa ett behagligt inomhusklimat via en bergvärmepumpsanläggning.

– Under sommaren används det kalla vattnet i berget för att sänka temperaturen. Köldbäraren cirkuleras ned i borrhål och kyler ner ventilationsluften för de boende. På den kallare delen av året värmer bergvärmepumpen upp husen med golvvärme, berättar Daniel Fredriksson, projektingenjör på Assemblin VS i Växjö.

Tekniken med frikyla är särskilt användbar i nya byggnader med många fönster, som lätt kan bli varma på sommarn.

– Men det går även att installera i befintliga byggnader, om de har bergvärmepump installerad, säger Daniel Fredriksson.

Fakta:

Kvarteret Solallén, som är självförsörjande avseende energi, byggdes och ritades av Skanska 2014-2015 och är det första i Sverige som byggts enligt Netto Nollenergi. Det betyder att husen producerar mer el än vad som behövs för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel. Detta är möjligt med hjälp av solceller på taket, till- och frånluftsventilation (FTX) och den tidigare nämnda bergvärmepumpen och frikylan. Överskottsel under sommarhalvåret kan säljas på energimarknaden.

Annons