Inspiration och urval för dig inom inredningsbranschen, sep, 23 2018
Senaste Nytt

Framtidens skola är här

Foto: Jason Strong
Foto: Jason Strong
Foto: Jason Strong
Foto: Jason Strong
Foto: Jason Strong
Foto: Jason Strong
Publicerad av
Jessica Nejman - 04 okt 2017

Det första spadtaget för Runnerydsskolan i Nässjö togs i januari 2016. Sedan dess har Runnerydsskolan genomgått en stor förändring. Om- och tillbyggnaden av skolan kommer att vara helt klar först 2018, då med kapacitet att ta emot 600 elever, från förskoleklass till årskurs sex.

Fokus ligger på en aktivitetsbaserad lärmiljö med flexibilitet och valmöjligheter i fokus stödja skolans pedagogik.

I klassrummen skapas avskilda ytor och akustiken dämpas genom arbetsplatser i olika höjdnivå. Naturliga rumsavdelare kommer i form av förvaringar, soffor med höga ryggar och inramade arbetsplatser.

– Ett av målen med den nya skolan är att ge alla elever samma förutsättningar att lyckas, samt att skapa nya mötesplatser där sociala färdigheter kan utvecklas. Inredningen är förankrad i satsningen Framtidens skola och det känns bra att kunna erbjuda något nytt. Något annat än traditionella bänkar och stolar, säger Jessika Franzén, rektor år F-3 på Runnerydsskolan.

Det är en så kallad aktivitetsbaserad lärmiljö som introducerats. Möblerna ska inspirera till kulturella utbyten som främjar mångfalden bland elever och lärare. Navet i inredningen är flexibilitet och valmöjlighet. Här kan man sitta för sig själv eller jobba i grupp. Stå och jobba, sitta i barhöjd eller sjunka ner i en soffa.

– Klassrummens inredning får formen av ett landskap i olika höjder. Vilket gör att man får både akustiskt och visuellt skydd från andra och kan skapa rum i rummet. Elever som har behov av att arbeta i en speciell miljö eller arbetsplats behöver inte sitta mer annorlunda än någon annan, säger Joakim Wahlstedt på Input interiör i Jönköping som projektlett och levererat inredningen till Runnerydsskolan, och fortsätter:

– I den här typen av lärmiljö blir det tillåtet att röra sig vilket innebär att hjärnan aktiveras och stimuleras. Det blir också en ergonomisk aspekt i det, då vi brukar säga att nästa ställning är den bästa. Den största farhågan innan man börjar arbeta i miljöer som dessa är att det ska bli rörigt, men mina erfarenheter säger att det blir precis tvärtom.

Inredningen ska bidra till en differentierad undervisning där det finns möjligheter att arbeta i de funktioner som lärandet kräver.

– Det senaste århundradet har skolan modifierats drastiskt. Synen på kunskap, pedagogik, och utmaningar har förändrats. Samtidigt ser våra skolmiljöer i princip likadana ut - med läraren längst fram i katedern och eleverna i bänkrader. Lite krasst. Vuxnas arbetsplatser har förändrats så varför skulle inte skolan också kunna utvecklas, säger Joakim Wahlstedt, och avslutar:

– Möbleringen har för avsikt att stödja skolans pedagogik istället för att begränsa den.

www.inputinterior.se