Inspiration och urval för dig inom inredningsbranschen, sep, 23 2018
Senaste Nytt

Trä och solceller på ny skola i Trondheim Norge

Illustration: Arkitema Architects
Illustration: Arkitema Architects
Publicerad av
Jessica Nejman - 09 okt 2017

Arkitema Architects och ÅF har vunnit tävlingen för om- och utbyggnad av Tiller videregående skole i Trondheim. Skolan byggs i trä med solcellspaneler på taket. Målet är att skolan blir en central knutpunkt i området med fokus på kunskap, kultur och samhälle.

Projektet på 19 500 m² ska förbättra utbildnings- och uppehållsmöjligheterna på skolan som idag rymmer 650 elever. Med den nya planen skapas plats för 800 elever på ett campus som relativt enkelt kan byggas ut för de 1 000 elever som förväntas gå på skolan 2030.

Utöver att skapa mer plats och bättre villkor för studenterna är det meningen att skolan öppnas upp för lokalsamhället och därmed bli en samlingsplats för hela Tiller. Därför har Arkitemas vinnande förslag en huvudgata som kan hållas öppen utanför skoltid. Här kommer lokalinvånarna få tillgång till matsal, kafé, auditorium och bibliotek som även ska stärka stadens kulturutbud.

- Nya Tiller skola ska vara ett nav för kreativitet, tvärfacklig kunskapsdelning, kultur och gemenskap. Vi har i vårt förslag lagt vikt på skolan som en identitetsskapande anläggning, ett campus som fungerar som en naturlig mötesplats för elever och den lokala närmiljön - både under och utanför skoltid. Tiller skola har potential att bli en tyngdpunkt i lokalsamhället, en samlingspunkt för gemenskap, lärande och aktivitet. I utbyggnaden av den nya skolan finns en möjlighet inte bara att förnya skolan, men också för att ge lokalsamhället en samlingsplats, säger Astrid Charlotte Seeberg, affärsområdeschef Arkitema.

Fokus har lagt på miljöaspekterna, delvis genom att använda sig av trä samtidigt som valet att rusta taket med solceller.

- Projektet har höga miljöambitioner och vi ser fram emot att använda vår professionella bredd till att skapa framtidens Tiller videregående skole i samarbete med Arkitema, beställare och brukargrupperna i skolan, säger Hallstein Ødegård, avdelningschef på ÅF Engineering.