Inspiration och urval för dig inom inredningsbranschen, okt, 21 2018
Senaste Nytt

Gröna Städer utmanar stuprörstänket

Anders Ekdahl, nytillträdd ordförande för Gröna Städer i organisationens paviljong på Nordic Architecture Fair. Foto: Simon Matthis
Anders Ekdahl, nytillträdd ordförande för Gröna Städer i organisationens paviljong på Nordic Architecture Fair. Foto: Simon Matthis
Louise Qvarnström, chef för affärsutveckling på Urbangreen, berättade om hur man kan tillgängliggöra ytor på hustak. Det kan enligt henne bland annat ge fastighetsägare möjlighet att höja hyrorna. Foto: Simon Matthis
Louise Qvarnström, chef för affärsutveckling på Urbangreen, berättade om hur man kan tillgängliggöra ytor på hustak. Det kan enligt henne bland annat ge fastighetsägare möjlighet att höja hyrorna. Foto: Simon Matthis
Franska Vegetalid var en annan utställare på Gröna Städers paviljong. David Cararon berättade att fastighetsägare nu intresserar sig för alternativ till traditionella sedumtak - Vegetalid har till exempel installerat många "jordgubbstak" och "basiilikatak" där klimatet tillåter det. Foto: Simon Matthis
Franska Vegetalid var en annan utställare på Gröna Städers paviljong. David Cararon berättade att fastighetsägare nu intresserar sig för alternativ till traditionella sedumtak - Vegetalid har till exempel installerat många "jordgubbstak" och "basiilikatak" där klimatet tillåter det. Foto: Simon Matthis
Publicerad av
Simon Matthis - 08 nov 2017

Gröna Städer heter en ny branschorganisation med hållbart stadsbyggande i fokus som tog stor plats på Nordic Architecture Fair. Till skillnad från andra branschorganisationer har Gröna Städer ambitionen att vara ”tvärsektoriell”, vilket innebär att alla aktörer utan åtskillnad som verkar för hållbar stadsbyggnad är välkomna.

– Här finns industriföretag med som aldrig skulle komma i fråga med det vanliga stuprörstänket där man bara fokuserat på byggnaden, berättar Anders Ekdahl, nytillträdd ordförande på Gröna Städer.

Anders Ekdahl har en bakgrund som ordförande för Svensk Industriförening.

Hans förhoppning är att Gröna Städer ska bli en mötesplats där idéer och erfarenheter från olika branscher bryts, ”en blandning av människor som är duktiga på sin sak”.

Anders Ekdahl vill särskilt att företag med ”icke-upphandlingsbar”, det vill säga teknik som inte är upptagen i BVD-standarden, engagerar sig. Läs mer om Nordic Architecture Fair och Gröna Städer i nästa nummer av Aktuella Byggen.