Inspiration och urval för dig inom inredningsbranschen, mar, 22 2019
Senaste Nytt

Pietetsfullt restaurerade lampor lyser upp Milano-kyrka

Kyrkan San Francesco d'Assisi al Fopponino i Milano. Foto: Ghenos
Kyrkan San Francesco d'Assisi al Fopponino i Milano. Foto: Ghenos
Foto: Ghenos
Foto: Ghenos
Foto: Ghenos
Foto: Ghenos
Foto: Ghenos
Foto: Ghenos
Publicerad av
Simon Matthis - 09 mar 2018

20 vackert Gio Ponti-designade mässingslampor lyser återigen upp kyrkan San Francesco d'Assisi al Fopponino i Milano. Det är resultatet av ett omfattande och mycket pietetsfullt renoveringsarbete, som till och med omfattat lampornas ljusstyrka. Lamporna har nu exakt samma antal lumen – måttet på ljusstyrka – som när de designades 1963, samma år som kyrkan byggdes. I de hängande mässingslamporna sitter nu lågspännings-LED, men de lyser med ett varmt, mjukt ljus och har monterats så att de inte syns.

Lamprestaureringsprojektet har sitt ursprung i ett initiativ för att främja kulturarvet i Italien genom synergier mellan det offentliga och privata företag, framför allt designföretag som bidragit med sin kompetens och kunskap.

De 20 mässingslamporna plockades ur kyrkan på 80-talet och ersattes med starka hallogenlampor. Lyckligtvis bevarades de ursprungliga lamporna och de har nu restaurerats i Olivaris fabrik. Där började man med att analysera hur lampornas mässingsyta behandlats. Efter slipning för att avlägsna det översta oxidationsskiktet har de halvcylindriska mässingspjäserna lackats och bränts i ugn. Det gör det möjligt att bevara lampornas lyster för många år framöver.

Det slutgiltiga målet i lamprestaureringsprojektet var att återskapa den meditativa atmosfär som Gio Ponti strävat efter när han utformade både lamporna och fönsteröppningarna.