Inspiration och urval för dig inom inredningsbranschen, jan, 22 2019
Senaste Nytt

Nya Gamlestaden knyter ihop Göteborg

Vision över utbyggnaden av Gamlestadens fabriker.
Vision över utbyggnaden av Gamlestadens fabriker.
Flygvy över Gamlestadens etapp två.
Flygvy över Gamlestadens etapp två.
Resecentrum byggs vid ett torg som blir knutpunkt och mötesplats i Gamlestaden.
Resecentrum byggs vid ett torg som blir knutpunkt och mötesplats i Gamlestaden.
Publicerad av
Redaktionen - 07 maj 2018

En ny stadsdel växer fram på historisk mark vid Säveån. Visionen är en dynamisk blandning av olika verksamheter, bostäder och handel. Torget med Resecentrum i ett hus på 17 våningar och pendeltågstation blir en viktig knutpunkt och mötesplats.

 

Text: Christina Linderoth-Olson

Bilder: White Arkitekter, Sweco Sverige AB, Arkitektbyrån Design

 

 

–Med Gamlestaden kopplas city och Göteborgs nordöstra stadsdelar ihop både socialt och fysiskt. En sammanhängande gång- och cykelvänlig stadsdel skapas. I området pågår samtidigt en av Europas största stadsarkeologiska utgrävningar. Den senmedeltida staden Nya Lödöse låg här mellan 1473 och 1624, berättar Mattias Westblom, projektledare på Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.

 

Resecentrum, kontor och bostäder

Pendeltågstationen, invigd 2012, ligger bredvid Resecentrums byggnad som även ska rymma kontorslokaler. Runt torget blir det butiker, restauranger och servicefunktioner så att resenärer kan uträtta ärenden på vägen. Under 2018 kommer ett världslitteraturhus, ett bibliotek med mångkulturell profil, att invigas. PEAB uppför flerfamiljshus med 117 bostadsrättslägenheter mellan Resecentrum och Säveån som blir klara för inflyttning 2019-2020. Ett cykelhus med plats för omkring 500 cyklar, byggt i stadens regi, ska stå färdigt 2021.

 

Gamlestadens Fabriker

Området Gamlestaden har varit Göteborgs industriella vagga där SKF och Volvo växte fram. Här ligger bland annat SKF:s gamla huvudfabrik, Kulan, som nu utvecklas till ett urbant köpcentrum, Nya Kulan. Hela den nya stadsdelen ska vara färdig runt 2030. Hänsyn måste tas till Säveån som EU klassat som Natura 2000-område med speciella krav på skydd. Totalt kommer cirka 3000 bostäder att byggas med viss övervikt på bostadsrätter. Hyresrätter dominerar i stadsdelen idag. HSB, Egnahemsbolaget, JM, Veidekke och Tornstaden är några av de bolag som kommer att bygga i området.

–Gamlestaden blir något nytt – en ”smältdegel” av innerstad och förort. Flera arkitekter kommer att sätta sin prägel på delprojekten och redan idag finns ett övergripande gestaltningsprogram som fungerar som ”paraply-dokument”, avslutar Mattias Westblom.

 

FAKTA

År 2000 pekade kommunpolitikerna ut strategiska knutpunkter i Storgöteborg – City, Frölunda, Backaplan, Angered och Gamlestaden. Inom dessa stadsutvecklingsområden görs extra stora satsningar på förtätning, bostäder och arbetsplatser. Sju detaljplaner föreligger för Gamlestaden i dagsläget. Den nya stadsdelen ska stå klar runt 2030.