Inspiration och urval för dig inom inredningsbranschen, feb, 18 2019
Senaste Nytt

Svanenmärkt kökssortiment bidrar till en mer hållbar vardag

Ett modernt kök ska vara en plats där det är enkelt att leva mer hållbart. Marbodals Svanenmärkta kökssortiment erbjuder både trygghet och smarta lösningar.

Publicerad av
Redaktionen - 01 jan 2018

Intresset för Svanenmärkt köksinredning växer, främst från projektkunder men även från slutkonsumenterna, säger Amanda Jackson, hållbarhetschef på Marbodals moderbolag Nobia.

Amanda Jackson – Hållbarhetschef Nobia, Marbodals moderbolag
Amanda Jackson – Hållbarhetschef Nobia, Marbodals moderbolag. Foto: Marbodal

Svanen tar hänsyn till miljöaspekter som till exempel klimatpåverkan, kemikalier, biologisk mångfald, utsläpp till luft, vatten och mark samt avfallshantering. En annan fördel med Svanenmärkta produkter är att de uppfyller höga krav på kvalitet, funktion, energi och resursanvändning.

  - Som kund kan man känna sig trygg när man väljer inredning från Marbodals Svanenmärkta kökssortiment. Den har gått igenom olika tester och uppfyller krav på både miljö och kvalitet, säger Amanda Jackson, hållbarhetschef på Marbodals moderbolag Nobia.

Men Svanenmärkt köksinredning borgar inte bara för trygghet och kvalitet, i Marbodals fall ingår även smarta lösningar som gör det enklare att leva hållbart i vardagen – exempelvis för källsortering och matsvinn.

  - Miljöhänsyn är med från ax till limpa, förklarar Amanda Jackson.

Att leva mer hållbart ska vara både enkelt och lustfyllt. En liten köksträdgård, där det går att odla egna örter, är ett exempel på hur det går att inspirera till ett mer hållbart och roligt liv i köket.

Foto: Marbodal
Foto:Marbodal

Hållbara affärer driver utveckling

Marbodal har lång erfarenhet av att producera Svanenmärkt köksinredning. Nu får hållbarhetsarbetet ännu mer fokus. Moderbolaget Nobias hållbarhetsstrategi handlar bland annat om att inspirera till ett mer socialt- och miljömässigt hållbart liv.

  - Nobia är Europas ledande köksspecialist. Det är viktigt för oss att ta vårt ansvar. Vi vill vara med och bidra till en positiv utveckling genom vårt hållbarhetsarbete, säger Amanda Jackson, Nobias hållbarhetschef.

Nobia har antagit en ny hållbarhetsstrategi som kopplar samman den egna verksamheten med FN:s Globala Hållbarhetsmål, i syfte att driva och utveckla verksamheten i en riktning mot en mer hållbar framtid. För att kunna vara med och driva utvecklingen gick Nobia även med i FN:s globala nätverket Global Compact förra året. Nätverket är ett strategiskt initiativ för företag som har ett engagemang och en vilja att anpassa sin verksamhet och sina strategier till universella principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Samverkan och nytänkande är en viktig del i hållbarhetsarbetet. För att möta de globala utmaningar världen står inför krävs sektoröverskridande samverkan och en stor dos nytänkande. Kanske en branschs avfall kan bli morgondagens material för en annan? Jag tror det är så vi måste jobba inom hela näringslivet framöver, säger Amanda.