Inspiration och urval för dig inom inredningsbranschen, jun, 24 2019
Senaste Nytt

Ett mästerstycke i finländsk arkitektur öppnades efter renovering

Finlands ambassad i New Delhi ritades av arkitekterna Raili och Reima Pietilä 1963. Arkitektparets plan med namnet - Snön på bergen talar”- är ett mästerverk som bär spår såväl av Finland som av Indien. Foto: ALA, kredit: Simo Rista
Finlands ambassad i New Delhi ritades av arkitekterna Raili och Reima Pietilä 1963. Arkitektparets plan med namnet - Snön på bergen talar”- är ett mästerverk som bär spår såväl av Finland som av Indien. Foto: ALA, kredit: Simo Rista
Finlands ambassad i New Delhi. I centrum för ambassadens arkitektur står yttertakets former, som påminner om skulpturer som uppstår i isen när det är riktigt kallt. Denna vinterkonst för tankarna både till Himalayas branter i Indien och till nordligare breddgrader. Foto: ALA arkitekturbyrå, kredit: Simo Rista
Finlands ambassad i New Delhi. I centrum för ambassadens arkitektur står yttertakets former, som påminner om skulpturer som uppstår i isen när det är riktigt kallt. Denna vinterkonst för tankarna både till Himalayas branter i Indien och till nordligare breddgrader. Foto: ALA arkitekturbyrå, kredit: Simo Rista
Ambassadkomplexet består av ambassadörens residens, kansliet, kontoret för viserings- och inresetjänster, Business Finlands kontor, personalbostäder och en finsk bastu. Foto: ALA, Kredit: Simo Rista
Ambassadkomplexet består av ambassadörens residens, kansliet, kontoret för viserings- och inresetjänster, Business Finlands kontor, personalbostäder och en finsk bastu. Foto: ALA, Kredit: Simo Rista
Publicerad av
Markku Björkman - 10 dec 2018

Renoveringen av Finlands ambassad i New Delhi, ett mästerstycke av arkitektparet Raili och Reima Pietilä, har tagit fem år och är nu färdig. Hela ambassadområdet omfattades av renoveringen, som genomfördes av den finländska arkitektbyrån ALA.

Den rrenoverade ambassaden öppnades den 29 november 2018 och utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen var på platsen för att återinviga ambassadbyggnaden. Finlands ambassad i New Delhi är ett av paret Pietiläs centrala verk vid sidan om republikens presidents tjänstebostad Talludden och Tammerfors stadsbibliotek Metso (Tjädern).

Byggarbetena i New Delhi inleddes på 1980-talet och 1986 kunde ambassadbyggnaden invigas. Den dåliga luftkvaliteten i Delhi och tidens tand hade satt sina spår i byggnaden och den omfattande renoveringen inleddes 2013. Hela ambassadområdet omfattades av renoveringen, som genomfördes av den finländska arkitektbyrån ALA. Till byråns andra aktuella projekt hör Helsingfors centrumbibliotek Ode.

Finlands ambassad omtalas ofta som en av de vackraste ambassadbyggnaderna i New Delhi.