Inspiration och urval för dig inom inredningsbranschen, apr, 24 2019
Senaste Nytt

Blå Station och Röhsska-stolen

Foto: Jason Evans
Foto: Jason Evans
Publicerad av
Redaktionen - 07 feb 2019

Röhsska museet har gett formgivaren Fredrik Paulsen uppdraget att tolka begreppet demokratisk design. För utställningen Unmaking Democratic Design har Paulsen arbetat fram en svensktillverkad flatpack-möbel tillsammans med Blå Station. Nu lanseras Röhsska-stolen på Möbelmässan i Stockholm den 5 februari 2019.

Med utställningen Unmaking Democratic Design: Fredrik Paulsen vill Röhsska museet lyfta frågor kring demokratisk design. Vad är demokratisk design och för vem är den demokratiska designen demokratisk? Formgivaren Fredrik Paulsen (f. 1980) fick uppdraget att belysa olika aspekter av begreppet demokratisk design, vilket han gjort med stolen som föremål.

I den traditionella designhistorieskrivningen används stolen för att synliggöra materiell, teknologisk och kulturell utveckling. I utställningen nyttjas möbeln snarare till att demontera, plocka isär och ifrågasätta begreppet demokratisk design. Materialitet, hantverk, användning och industritillverkning undersöks.

-När design kallas för demokratisk är det oftast utifrån ett konsumentperspektiv. Vi ville utmana den föreställningen. För oss handlar projektet bland annat om att belysa en ekonomisk modell där värdet av arbete är osynligt, säger Johan Deurell, intendent på Röhsska museet.

För att ta teorin till praktik, utmanade Röhsska museet möbelproducenten Blå Station och Fredrik Paulsen att arbeta fram en prisvärd produkt som tillverkats av svenska material och under svensk arbetsrätt. Resultatet är en stol gjord av massiv bok och granplywood som levereras i ett platt paket. Nu lanseras Röhsska-stolen på Möbelmässan 2019 i Stockholm.

-Samarbetet med Fredrik Paulsen och Blå Station är angeläget eftersom deras attityd i arbetet med formgivning, produktion och kommunikation är att design utvecklas i ständig dialog med omvärlden. Som konsumenter deltar vi alla, vare sig vi är medvetna om det eller inte, i samtalet om designens roll i samtiden. Men på Röhsska museet erbjuds besökarna också ett forum för djupare reflektion kring vad design kan vara, säger Nina Due, museichef Röhsska museet.

I utställningen kan besökaren följa bokträdets förvandling till färdig stol i en fotoinstallation av Jason Evans. Därtill redovisas kostnaden för en sådan demokratisk design på detaljnivå i en trycksak designad av Europa, med syftet att belysa kostnaden för arbete och material.