Inspiration och urval för dig inom inredningsbranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Vestre produkter Svanenmärkta

Foto: Vestre
Foto: Vestre
Publicerad av
Redaktionen - 11 apr 2019

För drygt två år sedan blev Vestre den allra första tillverkaren av utemöbler som kunde stoltsera med en Svanenmärkt stadsbänk. Nu står det klart att ytterligare fyra av Vestres populäraste serier får samma miljöcertifiering.

Tidigare var Vestres bänk April den enda produkten med en Svanenmärkning. När bänken nu får sällskap av över 150 produkter i serierna April, April Go, Bloc och Stripes, betyder det att Vestre är på god väg att bli världens mest hållbara möbelföretag.

Den nordiska miljöcertifieringen Svanen (Nordic Swan Ecolabel) är en av de strängaste miljöcertifieringarna i världen och innefattar hela produktens livscykel – från råmaterial till dekonstruktion och återvinning. Kraven är dynamiska, vilket innebär att de kommer att stramas åt över tid i takt med att ny teknik utvecklas. Detta uppmuntrar också innehavare av certifieringen att kontinuerligt vara en del av den positiva utvecklingen.

Vestre är stolta över att så många produkter nu har certifierats, och anser att det är en nödvändighet för upphandlingsansvariga att enkelt kunna se vad som är en miljövänlig produkt – utan att behöva läsa igenom en stor mängd dokumentation. Vestre ser också en positiv trend där miljöhänsyn i allt högre grad är en del av kravet vid upphandlingar. De över 150 unika produkter som nu Svanenmärkts, stod för cirka 40 procent av Vestres totala intäkter under 2018 – vilket betyder att kunderna nu har ett brett utbud av miljöcertifierade produkter att välja bland.

Hållbara material och lång livslängd. För att uppfylla kraven för en Svanenmärkning, impregnerar Vestre det nordiska tallvirket som används med hjälp av den mest miljövänliga processen som existerar. Men, Vestres forsknings- och utvecklingsteam har som mål att även fasa ut de slutliga blandningar som används, och byta ut dessa mot ännu mer miljövänliga alternativ. En annan central del som måste uppfyllas för att produkter ska erhålla en Svanenmärkning är att tillverkaren har full kontroll över leveransnätet. Eftersom Vestre bara använder material från Norden är det ganska enkelt, men principen gäller överallt.

De flesta av Vestres produkter är också tillverkade av trä och stål. Stålet levereras från Sverige och har hela 30 procent lägre koldioxidavtryck än världsgenomsnittet. En Svanenmärkning kräver också att delar av produkten återvinns, i Vestres fall 20 procent av stålet. För att öka produkternas livslängd erbjuder Vestre reservdelar under produktens hela livscykel, och man har också livslängden i åtanke redan vid konstruktionen av en produkt. Det betyder att även efter årtionden kan delar av Vestres produkter återvinnas och användas på nytt.

– Att nu kunna certifiera över 150 produkter med Nordic Swan Ecolabel betyder mycket för oss. Det är ett bevis på vårt åtagande att satsa på miljön, och det betyder att vi är ännu närmare vårt mål att bli världens mest hållbara möbelföretag. Vi hoppas få se andra företag kämpa för samma titel inom sina respektive områden, och att konsumenterna pressar tillverkare ytterligare genom att alltid ha miljöhänsyn som ett krav, säger Vestres VD Jan Christian Vestre.

 

 

Svensk furu hyllas

Idag exporteras 70% av svensk furu samtidigt som förädlade träprodukter importeras från utlandet i...

Who is - Carlo Colombo

Carlo Colombo är utbildad arkitekt från Politecnico i Milano. Redan 1992 var han verksam för...