Med en blinkning till det förgångna

Foto: Vestre

Sanna Lindström har formgivit det geometriska cykelstället Cycle i samarbete med Vestre, med en blinkning till det förgångna. Cycle består, likt den klassiska höghjulingen, av en stor och en mindre cirkel samt en diagonal linje i varje hjul som ska symbolisera cykelns ekrar. Cykelställets tydliga grafiska och skulpturala form skapar ett spännande uttryck i det offentliga rummet, inte minst när flera cykelställen kombineras. När Cycle träffas av solens strålar bildas dessutom effektfulla skuggor. 

För att uppnå minsta tänkbara energi- och materialförbrukning består Cycle endast av ett fåtal delar, vilket också gör cykelstället enkelt att producera. Då det monteras direkt på plats blir den stabil genom rör som gjuts fast i marken, detta för att ge intryck av att cykeln står direkt på marken. Cycle går också att få med passande fotplatta.