Norska Snøhetta skapar nästa generations miljöarkitektur

Energipositivt hotell norr om Polarcirkeln. Den miljömässigt målinriktade byggnaden uppskattas förbruka 85 procent mindre energi än ett konventionellt hotell med samma kapacitet. Foto: Arkitekturbyrån Snøhetta
Kontorsbyggnaden i Powerhouse i Telemark är ett av Snøhettas prestigeprojekt. Det här ligger i Porsgrunns stad. Bild: Arkitektbyrån Snøhetta
Värmen som genereras av datacentret Spark cirkuleras för att värma närliggande byggnader och när luften återvänder kan den återanvändas för att kyla datacentret. Foto: Arkitekturbyrå Snøhetta
Snøhettas skola i Drøbak är ett bra exempel på konstruktionsförenklingar när det gäller att tillämpa Powerhouse-standarden. Foto: Arkitekturbyrån Snøhetta
Att göra Drøbakskolan ekonomisk och energieffektiv kräver också en kompakt volym och höga U-värden med hjälp av material som minimerar den energi som behövs för produktion. Foto: Arkitektbyrån Snøhetta

Klimatrelaterad arkitektur har funnits länge, men den norska arkitektbyrån Snøhetta designar byggnader som genererar mer energi än de förbrukar under hela sin livscykel, som vanligtvis beräknas till 60 år.

Därmed inberäknas den energi som används vid upphandling av byggmaterial, konstruktion och rivning. Den genererade energin måste även vara ren och förnybar.

Konceptet, mer specifikt definierat som Powerhouse-standard, genomförs i samarbete mellan Snøhetta och fyra andra partners: fastighetsbolaget Entra, entreprenören Skanska, miljöorganisationen ZERO och konsultbolaget Asplan Viak. Gruppen har räknat ut att så mycket som 40 procent av den globala energiförbrukningen kan hänföras till byggnader. Detta är en viktig faktor i kampen mot klimatförändringen.

Det behövs en mängd expertis för att göra uppgiften möjlig, och projekten har ofta fler medarbetare. Utöver alla konventionella tricks för effektiv uppvärmning, naturlig belysning och elproduktion med solceller behövs också innovationer så att stora byggprojekt inte bara blir miljömässigt positiva utan också ekonomiska.

Att sätta upp projekten i det kalla, solljusfattiga Norge gör det hela ännu mer ambitiöst, men Powerhouse-gruppen har åtagit sig att testa gränserna för vad som är möjligt.

Snøhetta har kontor i Oslo och New York och har 80 medarbetare. Arkitekturbyrån fick sitt internationella genombrott 1989, då det vann tävlingen om biblioteket i Alexandria i Egypten. Andra projekt är nya operahuset i Oslo, konstmuseet Turner Contemporary i Margate och ett nytt kulturcentrum på Ground Zero i New York.

Här är några av Snøhettas projekt som strävar efter Powerhouse-standard:

Powerhouse på Brattørkaia är en kontorsbyggnad där energipåverkan bygger på passiv värme och solkraftproduktion. Det är något svårare uppgift än vanligt med tanke på Norges kalla mörka vintrar.

Powerhouse på Brattørkaia i Trondheim är världens nordligaste energipositiva kontorsbyggnad och den första som byggs i Norge. Energieffektivitet uppnås med värmepumpar, värmeväxlare och temperaturstabiliserande havsvatten från närliggande fjord - vilket resulterar i en uppskattad årlig energiförbrukning på 21 kWh per kvadratmeter. Det är mindre än hälften av den förväntade produktionen av solcellstäckt tak på 49 kWh per kvadratmeter per år.

Optimering av fönsterdesign och placering syftar till att maximera naturligt ljus samtidigt som man minimerar fönsterytans yta för att förhindra värmeförlust.

Spark/Gnistan, datacenteret

Datacenter är välkända för deras energiförbrukning, varav mycket behövs för kylning och med digitalisering och globalisering kommer dessa centra säkert att bli allt vanligare.

Det konventionella datacentret omvandlas därigenom från ett fjärrlager till ett centralt hållbart energihub.

Tillsammans med solpaneler och värmeväxling förväntas datacentrets cirkulationssystem minska den totala energiförbrukningen med 40 procent, och hjälpa pilotstaden Lyseparken i Os, i Norge.

- Värmen som genereras av datacenter representerar en enorm outnyttjad potential när det gäller energifångst som vi ville utforska ytterligare. Genom effektiv och hållbar exploatering av överskottsenergi som annars skulle gå till spill kan vi använda teknik för att generöst stödja hälsa, rekreation och miljö, säger en av medgrundarna av Snøhetta, Kjetil Trædal Thorsen.

Spark, alltså gnistan är ett pilotprojekt, och om det visar sig framgångsrikt kommer det att vara fullt anpassningsbart för att appliceras i andra platser.

Svart, hotell

Polcirkeln kallar Svart världens första energi positiva hotell norr om polcirkeln.

Den miljömässigt målinriktade byggnaden uppskattas förbruka 85 procent mindre energi än ett konventionellt hotell med samma kapacitet. Livsmedelsförbrukningen av de använda materialen beaktas och solpaneler appliceras på taket. De skördar tillräckligt med energi för att göra projektet energipositivt.

Powerhouse Drøbak Montessori, gymnasiet

Snøhettas skola i Drøbak är ett bra exempel på konstruktionsförenklingar när det gäller att tillämpa Powerhouse-standarden. Eftersom energiproduktion uppnås med solpaneler måste tak optimeras i storlek och vinkel.

Att göra skolan ekonomisk och energieffektiv kräver också en kompakt volym och höga U-värden med hjälp av material som minimerar den energi som behövs för produktion. Alla dessa överväganden påverkar gemensamt byggnadens form och estetik, något som Snøhetta kallar principen om "form följer miljö".

Powerhouse Telemark, kontorsbyggnad

Kontorsbyggnaden i Powerhouse i Telemark är ett annat prestigeprojekt beläget i Porsgrunns stad, vilket visar att det kan finnas en efterfrågan på projekt av samma höga standard utanför stora storstadsregioner. Utöver konstgrepp som ett solpaneltak och optimerat fönsterplacering används energibrunnar under byggnaden för effektiv värmehantering. Därmed lyckades man minska energiförbrukningen med 66 procent jämfört med andra nya byggnader av samma typ.

- Jag hoppas att vi kommer att plagieras kopieras och replikeras på alla sju kontinenter, sade den norska fastighetsutvecklaren Emil Eriksrød från R8 Property.

Bland Snøhettas Powerhouse-samarbetspartners ingår bland annat aluminiumföretagen Hydro och Sapa. Medan aluminiumproduktionen är mycket energiintensiv, strävar Hydro ambitiöst efter att bli koldioxidneutral från och med 2020 och utveckla "världens mest energieffektiva och klimat-effektiva aluminiumproduktionsteknik." Powerhouse Telemark kommer förhoppningsvis att vara en chans att visa att även med aluminium i byggnaden kan man uppnå ett positivt nettoresultat.

Projektet innehåller också laddstationer för elbilar och ett cykelgarage.

Kjørbo, renoverat kontorshus

Kontorsbyggnaden i Kjørbo visar att Powerhouse-konceptet inte bara är tillämpligt på nya spektakulära hus. Det är lika viktigt och genomförbart att omvandla gamla byggnader.

Sedan kontorsbyggnaden byggdes 1980 har den årliga energiförbrukningen legat på 250 kWh per kvadratmeter. Efter Snøhettas omkonstruktion och renovering är energiförbrukningen låg nog att täckas av de nyinstallerade solpanelerna som producerar 41 kWh per kvadratmeter per år.

Kjørbo-projektet var Snøhettas första Powerhouse-projekt och gruppen hävdar att det förmodligen var den första renoverade energipositiva byggnaden i världen.

Källa: Snøhetta