Arkitektur- och tekniktrender på 2020-talet

Konserthus ritat av Jean Nouvel. Foto: Bastienm/Wikimedia Commons
Foto: Frufaro/Wikimedia Commons
Foto: Sebastian Wallroth/Wikimedia Commons

Vilka arkitektur- och tekniktrender kommer att forma ny bebyggelse under 2020-talet? Marknadsundersökningsföretaget Global Data har låtit åtta arkitekter, designers och branschexperter skåda in i kristallkulan. Här är deras svar:

 

Arkitektkontoret och landskapsarkitekten Chybik+Kristof menar att teknik kommer att verka mer subtilt än tidigare:

 

– Vi tror att teknik kommer att påverka arkitekturens framtid på ett mycket mer subtilt sätt eftersom tekniken nu långsamt smälter in i den byggda miljön. Genom att använda data som sensorerna från den ”smarta staden”, hemmet eller kontoret tillhandahåller får vi mycket värdefull feedback som vi kan använda för att anpassa våra designer till det mycket snabbt föränderliga samhälle vi nu lever i.

 

Enligt Robert Adams, grundare av Adams + Collingwood, framtidsspaning kommer arkitekter kommer bli drivkrafter bakom de gigantiska förändringar i hållbart byggande som väntar.

 

Han tror att arkitekter kommer att få en starkare plats i framtidens design och vara nyckeln till den stora attitydförändring till planering, som han ser framför sig, och som idag kännetecknas av en negativ process.

 

– Arkitekter kommer att vara tillbaka i ledningen av byggteamet, men inte på samma sätt som de brukade vara under efterkrigstiden utan mer som ledare för en hållbar byggrevolution.

 

David Holt, grundare av 74, ser framför sig omfattande modulbyggnation, mer automatisering och hållbarhetslagstiftning.

 

– Att bygga hus måste förändras radikalt och bli modulärt. Problemet är att husbyggare sätter sig i motvärn och vill fortsätta som tidigare: att i den första byggfasen stimulera efterfrågan för att sedan i den andra öka försäljningspriserna. Modularisering i hela byggbranschen måste breddas och bli mer konkurrenskraftigt. Endast en handfull företag gör allt rätt just nu och det finns hela tiden orosmoln kring utbudet.

 

James Brindley, vd på Designhouse Architecture, är övertygad om virtual reality (VR) blir det nya svarta inom arkitektur.

 

– Virtuell verklighet (VR) blir klart nästa stora grej inom arkitekturen. Under de kommande tio åren kommer det att bli standard i hela branschen att ha med VR som en del av designprocessen, även för mindre företag.

 

– Vi har redan använt VR en tid och våra kunder det har fått våra kunder att tappa hakan. I stället för att försöka föreställa sig komplexa arkitektritningar kan de helt enkelt sätta på sig ett headset och gå runt i det designade rummet. I slutet av 2020-talet lär 2D-designkoncept vara föråldrade.

 

Pete Ladhams, vd för Assael Architecture, ser framför sig hur teknik och kreativitet går hand i hand:

 

– Under det kommande decenniet kommer arkitekter behöva kunna data och lära sig att använda de nyaste innovationerna för att effektivisera design- och byggprocessen och göra dem integrerade i sitt kunderbjudande. På många sätt kan införandet av mer automatisering innebära en renässans för kreativitet inom arkitekturen och skapa en plattform för utveckling av nya kompetenser inom branschen.

 

– Nästa årtionde kommer att se en mängd möjligheter i att modernisera våra städer och industri. Denna modernisering måste vara hållbar och innovativ och leva upp till de utmaningar som klimatförändringarna och teknikintegrationen ställer för att skapa något som passar in i 2020-talet - vad det än kan vara”.

 

Steve Wilkies, vd för Built & Spaces, förutspår en framtid med färre arkitekter, med mer interna roller.

 

– Arkitekter kommer inte att finnas i sådana mängder i framtiden och de kommer inte enbart vara anställda av stora arkitektkontor.

Steve Wilkie föreställer sig att så kallade Modern Methods of Construction (MMC) skapar ett slags ”plug-and-play”-verktyg för design som kan göra vem som helst till arkitekt.

– Det händer redan. Många modulspecialister som kan anpassa sina byggsystem till en mängd skalor och designer.

 

– Vi ser en framtid där arkitekter är anställda internt på off-site-utvecklingsföretag som vårt eget och arbetar tillsammans med ingenjörer som en del av stora multidisciplinära team för att förbättra estetiken i byggnader uppförda efter modulära principer.

 

Steve Hunt, grundare och vd för teknikkonsultföretag Steven a Hunt & Asssociates, tror att digitaliseringen kommer att stöpa om byggindustrin.

 

– Digitaliseringen stöper om byggindustrin och även om det tar tid att införa den, bär framtiden med sig betydande möjligheter som ännu inte utforskats. Tillkomsten av off-site-precisionsbyggsystem utrustade med flera sensorer för att övervaka och anpassa drift med realtidsrespons kommer att förbättra byggnadernas kvalitet och i slutändan livet för dem som använder dem.

 

– Sensorer installerade i befintliga lager och i nybyggnation kommer att spela mycket större roll när ”big data” analyseras och används för att bättre kontrollera system och informera människor. Installationer som belysning, BMS (building management system), brandlarm och säkerhet kommer att kontrolleras tillsammans, fungerar sömlöst och vara mer användbara för operatörerna.

 

Paul Starbuck, chef för detaljhandels-, sport- och fritidsspecialisterna LK2, förutspår en framtid där det blir krav på noll kolanvändning.

 

 

 

– Arkitekter har drivit den gröna agendan i flera år och jag tror att detta kommer att fortsätta och bli tydligare när ”nollfossilbyggnader” blir standard. Sammantaget kommer trenden att ledas av bostäder med kommersiella byggnader som väntar bakom hörnet.

 

– Jag tror att arkitektkontor kommer att utvecklas till antingen stora eller små företag. Medelstora företag kommer att minska i antal och kommer bara att överleva genom nyckelspecialiteter. Ett stort hot mot vår bransch är den rådande trenden att arkitekter koncentrera sig på konceptdesign, tillägger Paul Starbuck.