”Nya” Östermalmshallen bevarar anrik tradition - del 3

Lisa Elmqvist drivs nu av fjärde generationens ägare. Foto: Annika SIlver
Sittmöblerna hos Lisa Elmqvist kommer från svenska Gärsnäs Foto: Annika Silver
Sittmöblerna hos Lisa Elmqvist kommer från svenska Gärsnäs Foto: Annika Silver
Planet Mesh erbjuder hälsosam snabbmat, mycket görs medan man väntar. Man har även hälsosamma färskpressade juicer och shakes av bär, frukter eller till och med grönsaker. Foto: Annika Silver
Ägaren till Planet Mesh är Meshmesh han kom till Sverige på 70-talet från Kairo Kärleken till hälsa och balans fanns hos honom tidigt och Meshmesh öppnade sin första hälsobar på Östermalm långt innan det blev en trend. Han var den som införde den första hälsotallriken i Sverige och var även tidig med wraps. Foto: Annika Silver
Golven från Tezzosso löper genom hela hallen. Foto: Annika Silver
Terrazzogolven är lagda av RA golv Halmstad. Foto: Annika Silver

”Nya” Östermalmshallen bevarar anrik tradition - del 3/3

 

Text: Annika Silver

 

Man har bevarat, förstärkt och återskapat saluhallens höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden bland annat genom att återställa originaldekor, färger, den stjärnformade planlösningen och handlarnas saluplatser. På fasadens balustrader har 32 stycken toureller i tegel (de små runda tornen) återskapats för att efterlikna saluhallens ursprungliga utseende. Fasaden har även fått nya skyltar och belysning som lyser upp under kvällstid. Saluhallens stora gavelfönster, som tidigare var förtäckta, har nytt glas och automatiska solavskärmningar för att reglera ljusinsläppet. Tekniska installationer har bytts ut för att möta myndighetskrav när det gäller säkerhet, tillgänglighet, hälsa, energi och miljö.
 

Bjälklaget mellan källaren och saluhallen var i mycket dåligt skick och fick rivas i etapper för att sedan byggas upp igen. Källaren som tidigare var trång, mörk och inte anpassad för handlarnas behov har nu förvandlats till en ljus och funktionell arbetsplats för saluhallens personal med nya omklädningsrum, toaletter och högre takhöjd. I källaren finns också mänger av ny teknik som får får hela saluhallen att  fungera på ett mer miljövänligt och energieffektivt sätt.Byggnaden har tillgänglighetsanpassats så att fler kan ta del av saluhallens utbud. Vi har installerat nya hissar, ramper, monterat ledstråk och satt upp taktila orienteringsskyltar.

Miljö och hållbarhet 

Saluhallen är efter renoveringen mer miljövänlig och hållbar genom att vi har sanerat och tagit bort miljöfarliga ämnen. Saluhallen har fått bättre lösningar för sophantering,lager, lastning och varumottagning. Den enorma sopsugsanläggningen kan ta hand om upp till åtta kubik malt matavfall. Lösningen ha gjort att behovet av transporter har minskat avsevärt.

 

Fakta: Arbetet med att renovera och utveckla Östermalms saluhall påbörjades 2016. Saluhallen återinvigdes den 5 mars 2020. Ansvarig för projektet var Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten. Hela saluhallen är anpassad att fungera på ett mer miljövänligt och energieffektivt sätt. Byggnaden har även tillgänglighetsanpassats så att fler kan ta del av saluhallens utbud. Man har installerat nya hissar, ramper, monterat ledstråk och satt upp taktila orienteringsskyltar.