”Nya” Östermalmshallen bevarar anrik tradition - del 2

Det första man möts av är en ny skulptur Up, up and away är skapat av konstnären Fredrik Wretman Foto: Annika Silver
Saluhallens stora gavelfönster, som tidigare var förtäckta, har nytt glas och automatiska solavskärmningar för att reglera ljusinsläppet. Foto: Annika Silver
Ägaren av M.Seger Eft. Håkan Lager vid sin butik och servering. Foto: Annika Silver
Restauranten hos M. Seger har marmorskivor som bord och snickerier från Solidor. Foto: Annika Silver
Pallarna hos M.Seger är specialtillverkade Foto: Annika Silver
Lisbeth Janson är en av butikerna som funnits med länge. Foto: Annika SIlver
Lisa Elmqvist har byggt sin restaurant intill butiken. Foto: Annika SIlver
En av restauranterna hos Lisa Elmqvist. Foto: Annika Silver
Solidor har skräddarsytt lådkonstruktionen hos Lisa Elmqvist. Foto: Annika Silver

”Nya” Östermalmshallen bevarar anrik tradition  - del 2/3 

Östermalms Saluhall är en av Sveriges största turistattraktioner, som har fått stor internationell uppmärksamhet och har varit en favoritdestination för turister från världens alla hörn genom åren. Det är inte förvånande med tanke på det välkända och omtyckta utbud av handlare som har funnits i saluhallen sedan flera generationer tillbaka. Lisa Elmqvist har sedan 1920-talet varit en del av Östermalms Saluhall och drivs idag av den fjärde generationen i familjen.

 

Renoveringen som genomförts utgick från byggnadens tidstypiska karaktär och kulturhistoriska värden. Hallen har fått behålla sin varma och gemytliga atmosfär samtidigt som byggnadens ursprungliga stjärnformade planlösning från 1888 har återskapats. Detsamma gäller originaldetaljer som färger, friser, målningar och snickerier. Den utvecklade planlösningen och de nya entréerna har bland annat skapat nya och mer naturliga gångstråk i hallen. Detta ger bättre kommersiella förutsättningar för handlarna. En annan fördel är att restaurangerna har flyttats till fasadlägen. Hela stadsrummet runt saluhallen blir på sikt mer levande, när verksamhet syns från gatan och har öppet kvällstid. 

 

Stort fokus har också legat på sådant som inte syns så mycket utåt. Östermalms Saluhall är nu en mer miljövänlig och hållbar handelsplats. Det handlar om energieffektivitet, bättre fysisk arbetsmiljö för personalen, förbättrade system för varutransporter och avfall, tillgänglighet med mera. 

 

Ett nytt inslag i saluhallens huvudingång är konstverket Up, up and away som är skapat av konstnären Fredrik Wretman och föreställer ett ben i språnget. Även i passagen mellan saluhallen och hotellet kommer det finnas ett nytt konstverk i taket skapat av konstnären Leontine Arvidsson. Konstverken är framtagna i samarbete med Stockholm konst och följer enprocentregeln.

 

Östermalms saluhall har genomgått den mest omfattande renoveringen på 130 år. Saluhallen har fått tillbaka sin forna glans och utvecklats till en modern och hållbar handelsplats. Hårt slitage, nya krav på funktioner och handlarnas behov innebar att Östermalms saluhall behövde en omfattande renovering och uppdatering. Den fyra år långa renoveringen har resulterat i en saluhall som återfått sin forna glans samtidigt som den har moderniserats och blivit en hållbar och funktionell handelsplats.

 

Östermalms saluhall har det högsta värdet (blå) i Stockholms stads kulturhistoriska klassificering. Det innebär att den har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och får inte förvanskas. Därför har ledorden under hela renoveringen varit att värna om byggnadens ursprung, samt bevara och förstärka de kulturhistoriska värdena. Saluhallen har fått en mer renodlad och tydligare matprofil genom att vi har tagit bort butiker och flyttat ut restaurangerna till fasadlägen. Det möjliggör längre öppettider och bidrar till en mer levande närmiljö även under kvällstid. Inne i saluhallen finns två nya balkonger. Här kan nu fler besökare sitta och se ut över handlarnas saluplatser.