AFA Försäkrings nya huvudkontor - med fokus på akustik, ergonomi och belysning

I projektet har man specialritat möbler, fast inredning och arbetat med den grafiska formen på glaspartiernas foliering. Foto Tomas Persbeck

AFA Försäkring sitter i en kontorsbyggnad från 1994 i Stockholms City. Byggnaden, som var i behov av restaurering och behövde ett mer flexibelt kontor anpassat efter dagens arbetssätt och teknik, beräknas stå färdig i slutet på oktober 2021 siktar på certifiering enligt Miljöbyggnad Silver.

Kontoret genomgick en ombyggnation 2009, då gick man från cellkontor till öppet landskapskontor, så storrumskontor. Idag är det nästa stora omställning, från öppet landskapskontor till ett flexibelt kontor som stödjer ett nytt arbetssätt, det verksamhets-baserade kontoret.

- I AFA:s fall handlar det om ett kontor som har det aktivitetsbaserade kontorets alla delar som tillgång till rum som bäst stödjer den arbetsuppgift du behöver utföra för stunden - fokusrum, mötesrum, öppna mötesplatser, berättar inredningsarkitekt Helena Ljungberg Manrell och fortsätter:

- Som grund för hela ombyggnaden och inredningen ligger vårt gestaltningskoncept, alltså ett idékoncept för hur kontoret skall gestaltas vad gäller funktioner, färg och material och belysning. Här ingår också att bygga ett varumärke och att skapa ett kontor med god arbetsmiljö.

bild
För att uppnå en god akustik har man arbetat med bra undertaksplattor och textila golv. Man har även använt sig avgränsade zoner som ska hindra ljudet att transporteras vidare långa sträckor och använt veckade gardiner som fångar ljudet bra. Foto: Tomas Persbeck

Uttalat miljöperspektiv

Projektet har ett uttalat miljöperspektiv vilket inneburit vissa utmaningar med bland annat en varsamhet i rivning och ett stort återanvändande av byggdelar som glaspartier, undertak och inredning.

- I vårt fall som arkitekter har det inneburit att välja sunda byggmaterial och energisnål utrustning som exempelvis kylskåp och belysning. För detta har vi använt en miljödatabas, Byggvarubedömningen.

- Att återanvända byggdelar som glaspartier och dörrar visade sig i början vara svårt utan att spräcka glaset. Många gånger var det omöjligt att få loss på grund av tidigare montering, man behövde gå varsamt fram, förklarar Helena. 

bild
På bilden syns privata förvaringsskåp som finns tillgängliga ➛ för de anställda. Foto:Tomas Persbec

Akustik, ergonomi och belysning

Även befintlig lös inredning har återanvänts och renoverats. Stor vikt har även lagts vid akustik, ergonomi, och belysning. Miljöperspektivet på inredningen, berättar Helena är något som inredningsarkitekter ser som en viktig del av det kreativa arbetet. 

- När vi skapar nytt gör vi det på ett hållbart sätt. Det handlar också om att se värden i det redan byggda och tillverkade, att betrakta det som resurser värda att bevara. Resurser som redan har förbrukat material och energi. Befintlig lös inredning har återanvänts och renoverats.

Ny inredning har fokus på miljöklassade, närproducerade och högkvalitativa möbler och har valts för att gynna cirkularitet i framtiden. Nya möbler är närproducerade i Skandinavien och norra Europa. AFA har även mätt transporter och koldioxidutsläpp.

bild
Stor vikt har även lagts vid akustik, ergonomi, och belysning. Foto: Tomas Persbeck
bild
Resultatet av ett modernt, mänskligt kontor med stor omsorg om detaljer. Foto: Tomas Persbeck

Modernt mänskligt kontor

För att uppnå en god akustik har man arbetat med bra undertaksplattor och textila golv. Man har även använt sig avgränsade zoner som ska hindra ljudet att transporteras vidare långa sträckor och använt veckade gardiner som fångar ljudet bra. Ergonomiskt utformade arbetsplatser med höj- och sänkbara bord, arbetsstolar och tillgång till träningslokaler i det egna huset.
 

- Vi har varit både arkitekter och inredningsarkitekter och arbetat med ljusdesign tillsammans med elkonsulten. Vi har specialritat möbler, fast inredning och arbetat med den grafiska formen på glaspartiernas foliering. Resultatet är ett modernt, mänskligt kontor med stor omsorg om detaljer, avslutar Helena Ljungberg Manrell.