Kinnarps tilldelas tre ramavtal av Adda Inköpscentral

Foto: Kinnarps

Kinnarps har tilldelats tre ramavtal av Adda Inköpscentral. Det innebär att möbeltillverkaren får fortsatt förtroende i två ramavtal för möbler inom kontor och omsorg samt skola och förskola. Utöver dessa har Kinnarps tilldelats ett nytt ramavtal för återbrukade möbler. Samtliga har en maximal avtalstid på fyra år.

Adda Inköpscentral är ett företag inom SKR, Sveriges Kommuner och Regioner (tidigare SKL). Addas uppdrag är att hjälpa kommuner och regioner med strategisk försörjning av varor, tjänster och kompetens. Kinnarps har tilldelats ramavtal gällande möbler för kontor och omsorg, möbler för skola och förskola samt återbrukade möbler inklusive tillhörande tjänster.

Två förnyade avtal för möbler

Oavsett användningsområde, förenas Kinnarps produkter av design med god funktion, holistisk ergonomi, hållbar cirkularitet, låga livscykelkostnader och lång livslängd. Framför allt är Kinnarps möbler anpassade för att skapa flexibla och framtidssäkrade inredningslösningar som kan utvecklas efter skiftande behov. De nya avtalen för kontor och omsorg samt skola och förskola innebär att Kinnarps kommer fortsätta att leverera flexibla och högkvalitativa möbler som lever upp till högt ställda miljö- och hållbarhetskrav. Avtalen är en viktig förutsättning för att skapa goda och utvecklande miljöer som tillgodoser olika människors behov. Båda avtalen täcker samtliga delområden i upphandlingsunderlagen.

Nytt ramavtal för återbruk
Kinnarps har också blivit tilldelat ett nytt ramavtal för återbrukade möbler inklusive tillhörande tjänster. Syftet med upphandlingen är att uppmuntra till återbruk och därmed bidra till minskad resursförbrukning och klimatpåverkan. Kinnarps är på så sätt med i omställningen till en mer hållbar och cirkulär möbelhantering. Ett ökat fokus på återbruk handlar om att ge människor bättre möjligheter att hand om och att restaurera möbler. För att möjliggöra det krävs välbyggda och flexibla möbler med hög kvalitet. Tack vare genomtänkt design kan Kinnarps möbler med enkelhet uppdateras, kläs om, tvättas och repareras. På så sätt kan livslängden förlängas ytterligare och möblerna kan få nya funktioner och användare. I förlängningen leder det till lägre kostnader och ett mindre klimatavtryck.