Läs Aktuella Byggens specialutgåva inför Nordbygg

Äntligen öppnar Nordbygg upp dörrarna igen och välkomnar 
branschen till norra Europas största bygg -och fastighetsmässa!

Vi vill med denna specialutgåva från Aktuella Byggen ge dig en
sammanfattning och vägledning över branschens hetaste och mest
aktuella frågor.

Trevlig läsning!

https://www.e-magin.se/paper/1jtmmk3d/paper/1#/paper/1jtmmk3d/1