Hållbarhetscertifiering för inredningsprojekt utvecklas via samverkansprojekt

Den publika delen i stadshuset som kommuninvånarna har tillgång till, en ljusgård med fantastiskt glastak. Foto: Jason Strong

Allt fler inredningsprojekt präglas av hållbarhetsaspekter, där återbrukad inredning utgör en viktig pusselbit. Hittills har det saknats ett certifieringssystem för just hållbara interiörer, men ett pågående Vinnovafinansierat projekt ska råda bot på det. Tillsammans med en rad andra aktörer utvecklar Indicum inredningsarkitekter, som är specialiserade på hållbara inredningsprojekt, en hållbarhetscertifiering för inredningsprojekt.

Text: Annika Wihlborg

Certifieringen har fått namnet Hållbar Interiör och syftar till att underlätta inredningsarkitekters arbete med just hållbara interiörprojekt. Via certifieringen ska inredningsarkitekter i framtiden kunna lotsa sina kunder mot hållbara val. I projektet samarbetar Indicum med RISE, SGBC, Voidmark, Agero, Konstfack och ytterligare drygt femton partners. Ett viktigt kriterium för certifieringen är att minst 80 procent av inredningen antingen ska vara återbrukad inredning från egen källa, återbrukad inredning från en marknadsplats eller ny miljömärkt inredning.

Kombinerad fika- och möteshörna med frodiga växtplanetringar och en blandning av möbler i vackra färger. Foto: Jason Strong
Kombinerad fika- och möteshörna med frodiga växtplanetringar och en blandning av möbler i vackra färger. Foto: Jason Strong

Utformar digitalt verktyg

–Arbetet med att utforma en hållbarhetscertifiering ingår i ett större projekt där vi även utformar det digitala verktyget Hint som inredningsarkitekter bland annat kan använda för att underlätta inköp av inredning på ett hållbart sätt. Vi utformar även kriterier och mått för hållbara lokaler och interiörer, säger Kristin Östberg, inredningsarkitekt och vd för Indicum Arkitekter.

Det digitala verktyget Hint kompletterar hållbarhetscertifieringen eftersom den ger användaren rätt verktyg för att kunna bedöma och jämföra lokalers miljöprestanda. Tanken är att det ska fungera som ett stöd genom hela processen, från skisser till projektering, produktion och drift. Hint kan även skapa underlag för certifieringsprocessen.

bild
Ett av husets många mötesrum i Stadshuset där 2624 st möbler och armaturer som har återbrukats. Foto: Jason Strong

Förändrar slit-och-släng mentalitet

–Vår ambition är att förändra den slit- och-släng mentalitet som vår bransch står för. Inredningsarkitekter har ofta en förkärlek för att riva ut och bygga nytt. Vår förhoppning är att certifieringen och det digitala verktyget ska bidra till att fler vårdar det vi har och ökar andelen återbruk i sina inredningsprojekt.  Det kan vara svårt att avgöra vilka möbler som har lägst klimatpåverkan. Vi hoppas att det vi utvecklar inom ramen för det här projektet ska tydliggöra skillnaden mellan olika alternativ, säger Kristin Östberg.

–Projektet består av två faser, vi befinner oss för närvarande i fas två, genomförandefasen. Innan vi inledde projektet genomförde vi enkätundersökningar bland inredningsarkitekter som bekräftar vår bild av att många efterlyser både en certifiering och ett digitalt verktyg som strukturerar och effektiviserar arbetsprocessen i hållbara interiörprojekt, säger Kristin Östberg.

bild
Kristin Östberg vd och inredningsarkitekt SIR/MSA. Foto: Jonas Malmström.
bild
Specialritade möbler som både ger avskildhet för möten och fungerar som bokhyllor. Foto: Jason Strong

Återbrukad inredning i Uppsalas nya stadshus

Indicum Arkitekter har även ansvarat för inredningen av Uppsalas nya stadshus, som invigdes i maj 2022.

En rolig aspekt av projektet var att kommunstyrelsen var delaktiga och engagerade i utformningen av inredningen, som i största möjliga mån bestod av återbrukade möbler. Från inventering av kommunens befintliga möbler på olika adresser lyckades vi identifiera relativt mycket möbler som kunde återbrukas och flyttas till det nya stadshuset. Det övergripande temat för inredningen fick namnet ”Uppsala flora”, säger Kristin Östberg.