Vestre blir först i världen att använda fossilfritt stål i sin produktion

Foto: Vestre

Stål är ett av vårt samhälles viktigaste material, men ståltillverkning är också en av de största källorna till koldioxidutsläpp. Det vill det svenska stålföretaget SSAB ändra på med en teknik som ersätter kol och koks med vätgas i framställningsprocessen. 

Den norska stadsmöbelsproducenten Vestre blir först i världen att använda detta fossilfria stål i sin produktion. För Vestre var det en självklarhet att återigen vara pionjärer i ett hållbarhetsinitiativ som på sikt avsevärt kommer minska alla stålanvändande industriers klimatpåverkan.

Det är inget drastiskt påstående att säga att koldioxidutsläppen måste minskas kraftigt världen över om vi ska ha en chans att mildra effekterna av den globala uppvärmningen och klimatförändringarna. Vissa sektorer och industrier kan möjligen ha en svårare och långsammare väg fram men alla kan och måste bidra, helt enligt Vestres ledstjärna och motto ”Alla kan rädda världen. Lite grann”. Vestre vill vara med och driva på utvecklingen och övergången till mer hållbara material och produktionsmetoder, för att i slutändan kunna erbjuda en maximalt hållbar produkt till kunderna – något som allt fler kunder ställer
allt högre krav på.

– Vestres möbler är byggda för att hålla en livstid och vi använder bara råvaror av högsta kvalitet.
Stål utgör cirka 69 % av vårt totala klimatfotavtryck, vilket gör det till ett av våra främsta mål för minskade utsläpp av koldioxid. Vi strävar efter att bli erkända som världens mest hållbara möbelföretag och för att nå dit måste vi gå först i ledet, säger Øyvind Bjørnstad, hållbarhetschef på Vestre.

bild

Dagens moderna samhällen vilar bokstavligen på en vagga av stål – och metallens användningsområden är nästintill oändliga. Samtidigt har stålets framställningsprocess, som i över tusen år har baserats på förbränning av kol i masugnar, ett mycket stort koldioxidavtryck. I dag gör det stålindustrin till en av de industrisektorer som släpper ut allra mest växthusgaser – globalt står den för sju procent av alla CO2-utsläpp. Därför kommer en övergång till en fossilfri stålproduktion att ha en mycket positiv inverkan på klimatet.

Det svenska stålföretaget SSAB är redan en av världens mest koldioxideffektiva stålproducenter, men samtidigt vet de att branschen som helhet fortfarande har en lång väg kvar att gå. Därför har SSAB som mål att göra verklig skillnad så fort det går och leda den stålindustrin mot en koldioxidfri framtid. Tekniken för fossilfri ståltillverkning som SSAB har utvecklat är sprungen ur HYBRIT-initiativet (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) som SSAB startade 2016 tillsammans med gruvföretaget LKAB och energiföretaget Vattenfall. Med hjälp av denna teknik, där kol och koks ersätts med fossilfri vätgas, har SSAB potential att minska Sveriges CO2-utsläpp med omkring 10 procent.

bild

Och utvecklingen går snabbt nu – under 2021 producerade SSAB med gott resultat det första stålet reducerat med 100 procent fossilfri vätgas. Målet är att erbjuda fossilfritt stål på marknaden under 2026.

– När vi fick nys om HYBRIT-processen och SSAB:s fossilfria stål såg vi omedelbart detta som en stor och viktig del av vår lösning för en framtid med nettonollutsläpp, och kontaktade därför SSAB för att vara tidiga med att beställa. Tidiga uppskattningar visar att om allt vårt  stål byttes till fossilfritt skulle vårt totala fotavtryck minska med cirka 60 procent. Vårt mål är att vara en drivkraft för efterfrågan på det fossilfria alternativet, och i takt med att priserna på EU:s obligatoriska koldioxidkvoter ökar kommer det att bli ett ökat tryck på stålindustrin att även minska koldioxidutsläppen, säger Bjørnstad.

– Det är fantastiskt att få påbörja denna hållbarhetsresa med Vestre, som delar vårt mål om att minska koldioxidavtrycken genom hela värdekedjan. Samtidigt visar samarbetet också på bredden av användningsområdena för vårt fossilfria stål, säger Thomas Hörnfeldt, chef för hållbara affärer på SSAB.

Vestre har alltid strävat efter att gå i täten för det gröna skiftet och har alltid varit snabba med att testa nya tekniker och lösningar för att ständigt sänka sin klimatpåverkan: från att ha knutit sina affärsstrategier direkt till 9 av FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030, till att uteslutande använda högkvalitetsmaterial, som svenskt stål och nordiska träslag från hållbara skogsbruk, i sin produktion. Under 2022 slog man dessutom upp dörrarna till The Plus – världens mest miljövänliga möbelfabrik, belägen i Magnor i Norge, nära den svenska gränsen. Längs vägen har man också testat alltifrån att bygga möbler av plast som samlats in på stränder och i hav och skapa mässmontrar där allt material gått att återanvända, till att utveckla Vestre Habitats – ett projekt och en serie möbler för planetens minsta invånare – som syftar till att bevara och stärka den biologiska mångfalden i våra städer.

– Fossilfritt stål har stor potential, och även om det bara kommer att finnas tillgängligt i små mängder i början kommer det att ha stor påverkan för oss. SSAB är en föregångare här, och eftersom vi har haft ett långt samarbete med dem kring vårt nuvarande stål – som har mer än 20 procent lägre utsläpp än världsgenomsnittet – var det bara naturligt att vi blev en partner på resan mot fossilfritt stål, avslutar Bjørnstad.