Databaserad Design, alla pratar om det, men vad innebär det egentligen?

Det har bevisats att Databaserad Design kan hjälpa ett projekt att vara mer framgångsrikt och fungera mer effektivt. Men hur?

Databaserad design handlar både om att bygga designen på redan etablerad kravställning, så kallad ”programdriven design”, och att fortsätta samla ihop information som skapas i projektet, så att man när projektet är klart har full kontroll över all data som behövs både för att få en effektiv och korrekt byggnation samt en strukturerad och fullständig informationsleverans till förvaltning.

Förenklat uttryckt så är hela processen för design och konstruktion i sig ett arbete som består av att samla in och dela data. Allt från rumsfunktionsprogram och tekniska beskrivningar till brandklass för en dörr och ytskiktet på en vägg, eller det beslut som fastighetsägaren fattade angående vilka lampor som ska användas i lobbyn, är olika sorters data som bör delas med hela projektgruppen.

För närvarande lagras denna data vanligtvis utspritt i projekten i form av olika dokument, pappersritningar, 3D-modeller, PDF-dokument, anteckningsböcker på entreprenörens skrivbord och så vidare. Med data utspridd är det väldigt svårt för konsulter, entreprenörer och fastighetsägare att analysera den. Den bistra sanningen är att de väldigt sällan gör det, utan använder den en gång för att sedan kasta bort eller arkivera den. Detta är inte bara ett föråldrat sätt att planlägga, projektera och uppföra en byggnad, utan leder också till tidskrävande dubbelarbete, felaktigheter och sämre kvalitet, samt att fastighetsägaren inte vet om den får det den behöver och vill ha.

Det finns en växande rörelse inom byggindustrin att istället ta kontroll över datan genom att samla ihop den i en enda datamiljö. På så sätt kan man standardisera, lokalisera och spåra data över tid. Eller till och med använda datan för att göra alternativa designstudier med hjälp av verktyg som hanterar parameterstyrd design eller AI.

Och det behöver inte ens skapas någon extra information för att uppnå detta, då informationen redan finns i projekten. Det enda som krävs är en förändring av processen och de rätta verktygen.

Att placera all projekt-data i ”en enda källa till sanning” kräver att hela projektgruppen, från fastighetsägare, verksamhet, konsulter och arkitekter till entreprenörer och fastighetsförvaltare, lagrar all relevant information på den här platsen. Genom att göra det så tillgängliggörs informationen bättre och gör det möjligt att analysera data när som helst i fastighetens livscykel.

Planläggning, projektering, byggnation och drift av en byggnad är komplicerat och kräver både personer och BIM-verktyg som kan hantera alla olika dataformat effektivt och göra informationen tillgänglig för de som behöver den. Autentisk databaserad design kräver en heltäckande lösning som enkelt kan användas av alla i projektet och kan integreras med befintliga designverktyg som Revit och ARCHICAD, IFC-kompatibla BIM-lösningar samt Excel.

dRofus är en lösning på marknaden som gör just detta. dRofus är en helt integrerad databasplattform som gör att projekten kan planläggas, projekteras, byggas och förvaltas baserat på data och inte gissningar.

bild2

 

Ett exempel

Campus Albano etapp 1, Stockholm

Byggherre: Akademiska Hus

Area etapp 1: 70 000 kvm

Detta projekt omfattar fyra nya universitetsbyggnader, som alla har liknande lokalprogram. Projektet är uppdelat i tre olika arkitekt-modeller och kunden ville hålla RFP-krav och projekterad information för byggnaderna så standardiserad och lika som möjligt då alla byggnader ingår i samma förvaltningsorganisation och ses som ett gemensamt campus.

dRofus har gjort det möjligt för projektet att initialt hantera kravställningen för samtliga byggnader i en enda databas, så att de i tidigt skede kunde standardisera informationen och likrikta den inför det fortsatta projekteringsarbetet. Under projekteringen användes dRofus även för att likrikta projekterad information mellan byggnaderna, såsom rumsnummer och ytskikt, ett arbete som skulle varit mycket mer omfattande och svårhanterat med Revit och Excel på egen hand.

Bara en sådan sak som att se till att ändringar av kravställning för en av byggnaderna också genomfördes för de andra byggnaderna är i ett så stort projekt nästan oöverstigligt utan en central informationsplattform. Med dRofus kan man göra ändringar centralt för alla byggnaderna samtidigt, och den blir direkt tillgänglig för de som behöver den.

bild3

Bild från Akademiska Hus
https://campusalbano.se/view/all

 

Framtiden

Byggindustrin blir allt mer digitaliserad och duktig på användning av BIM. I takt med att antalet programvaror som stöttar arbetet för fastighetsägare, arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och anläggningschefer ökar, kommer dRofus interaktion och integration med dessa också att växa.

Ett exempel på hur dRofus används som ett centralt samarbetsverktyg för både personerna och flera av programvarorna i projektet är expansionen till Oslo International Airport.

4an

Fastighetsägaren tog beslut om att BIM skall användas i projektets alla skeden, även under driftsfasen. dRofus används under flygplatsens planläggning, projektering och byggnation, samt även under driftsfas.

Att använda en enda dRofus-databas för både projekt- och driftsfaser kräver att informationen kan hanteras via öppna filformat samt bred interoperabilitet mot andra programvaror, både i projektering och förvaltning för att underlätta oavbruten drift under byggnationstiden.

Detta är bara början av dRofus mål om utökad interoperabilitet. dRofus utvidgar hela tiden sitt API och utvecklar konstant programvaran för att underlätta ännu fler integrationer.

 

Ta reda på mer om dRofus och Databaserad design

Ta kontakt