Boverket anställer riksarkitekt

Fotograf: S. Hedberg

Helena Bjarnegård anställs av Boverket som Sveriges riksarkitekt. Helena Bjarnegård har en bakgrund som landskapsarkitekt och kommer närmast från tjänsten som Stadsträdgårdsmästare i Göteborg.

– Vi är mycket stolta och glada över att välkomna Helena Bjarnegård till Boverket och till det viktiga uppdraget som riksarkitekt. Helena har kompetensen och erfarenheten som krävs för att lyfta arkitekturens roll i Sverige och även ge den svenska arkitekturpolitiken en roll på den internationella arenan, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

– Sverige har nya arkitekturpolitiska mål, beslutade av riksdagen. De är tydliga och ambitiösa och nu finns en möjlighet att göra skillnad. De sätter ljus på vad området kan göra för att möta de stora samhällsutmaningarna och hur arkitektur, form och design kan påverka människors livsmiljö och vardag. Jag tror på arkitekturens, formens och designens kraft att bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle och känner mig djupt engagerad i dessa frågor, säger Helena Bjarnegård.

”Ska skapa hållbara livsmiljöer”

Riksdagen gav tidigare i år Boverket i uppdrag att ansvara för samordningen av arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö i landet. Satsningarna har gjort att Boverket har vuxit och rekryterat 50 nya medarbetare, bland annat flera arkitekter och inrättat en ny tjänst som riksarkitekt. Riksarkitekten ska bland annat vara ett stöd till kommunerna i frågor om gestaltning och hållbarhet i planeringsarbetet.

– Att få möjlighet att arbeta med genomförandet av de arkitekturpolitiska målen är en stor och spännande utmaning och jag är mycket tacksam och glad över att ha fått detta förtroende. Många behöver vara engagerade och många är redan engagerade i detta arbete, som redan är i full gång. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med alla er när vi nu ska gå från ord till handling, säger Helena Bjarnegård.

– Arkitekturen är viktig för att skapa hållbara livsmiljöer för människor att leva och bo i. Särskilt nu när det byggs mycket runt om i landet och mer måste byggas för att räcka till den ökande befolkningen, säger Anders Sjelvgren.

Helena Bjarnegård kommer att börja sin nya tjänst i januari 2019.

Bra start för arbetet under hösten

Boverket har tidigare anställt Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö, som tillförordnad riksarkitekt fram till årsskiftet för att ge arbetet en inriktning. Samtidigt anställdes Monica von Schmalensee, ordförande i Rådet för hållbara städer, för att stötta verksamheten.

– Christer Larsson och Monica von Schmalensee ser till att vi får en bra grund att arbete vidare utifrån när vi ska genomföra Sveriges nya arkitekturpolitik, säger Anders Sjelvgren.

 

Faktaruta: Uppdrag att förstärka arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö

  • Uppdraget innebär att Boverket ska öka kompetensen, inspirera och driva på utvecklingen för att offentliga och privata aktörer ska höja den arkitektoniska kvaliteten i det som byggs och skapa goda livsmiljöer.
  • Boverket ska också vägleda landsting, kommuner och privata aktörer för att skapa en god gestaltning av vårdens respektive skolors och förskolors fysiska miljö.