Arkitekter vill rädda en av Finlands främsta arkitektoniska pärlor 

Pemars sanatorium var ett tuberkulos-sanatorium i Pemar, Paimio på finska, i regionen Egentliga Finland och ritades av den finländska arkitekten Alvar Aalto, som fick uppdraget att designa byggnaden efter att vunnit en arkitekturtävling för projektet, som hölls 1929. Byggnaden stod färdig 1932. Foto: Wikipedia, fotograf: Leon Liao från Barcelona, Spanien

Alvar Aaltos berömda sanatorium i funktionalistisk stil i Pemar i Finland måste saneras. För det behövs det en stiftelse som tar hand om finansieringen. Annars måste den ikoniska byggnaden säljas, skriver Svenska Yle på nättidningens hemsida. 

En grupp finländska arkitekter vill att en ny stiftelse grundas som tar ta hand om Pemar sanatorium. 
Det bästa sättet att bevara Pemar sanatorium i sin helhet är att bilda en allmännyttig stiftelse som äger och förvaltar byggnadskomplexet.

Byggnaden anses allmänt som en av Aaltos mest betydelsefulla tidiga verk. Trots att byggnaden representerar Aaltos modernistiska period och följde många av Le Corbusiers banbrytande idéer för modernistisk arkitektur (till exempel bandfönster, takterrasser, maskinestetik), bar den även fröna till Aaltos senare väg mot en mer syntetisk stil. 

Pemars sanatorium ritades av Alvar Aalto och räknas till ett av hans viktigaste verk från hans tidiga karriär.

En grupp arkitekter hoppas nu att den kommande stiftelsen också blir ägare för sanatoriet. Två stiftelser är i nuläget intresserade att vara med i projektet.

– Vi har två stiftelser som har visat intresse att vara med och grunda en ny stiftelse som skulle ansvara för sanatoriets framtid, säger
arkitekten Henna Helander som är ordförande för Finlands Arkitektförbund SAFA.

Enligt Helander vill man gärna också se att Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Pemar stad tar en roll i den nya kommande stiftelsen.

– Vi grundar inte stiftelsen innan ett köpbud har godkänts för det blir svårt att avveckla en stiftelse om vi grundar en i onödan, säger Helander. Vi vill också förhindra att de som grundar stiftelsen inte har för nära kontakter till Pemar sanatorium för att det inte ska uppstå intressekonflikter.

Internationell finansiering kommer också att sökas för renoveringarna.

Offerterna ska in senast den sista november
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har begärt in offerter på sanatoriets byggnader och lösa egendom senast den 30 november 2018.

Gruppen av arkitekter som gjort uppropet anser att det bästa sättet att bevara Pemar sanatorium i sin helhet är att bilda en allmännyttig stiftelse som äger och förvaltar byggnadskomplexet.

Enligt stadgorna för den stiftelse som ska bildas har stiftelsen i uppgift att värna, främja och utveckla såväl arkitektur, teknik som kulturhistoriskt värdefullt immateriellt och materiellt kapital liksom därtill hörande värden.

– Två stiftelser är redan nu redo att axla ansvar men vi hoppas kunna locka många fler med när projektet konkretiseras, säger Helander.

Stiftelsens grundkapital ska uppgå till minst 50 000 euro.

En buffertfond på 2 miljoner euro byggs upp genom en omfattande internationell insamling.

Stiftelsen kommer också att arbeta för att få med sanatoriet i Pemar på Unescos världsarvslista tillsammans med andra av Alvar Aaltos mest betydande verk.