Att komma sig upp – en fråga om stil och säkerhet

Text: Redaktionen

Trappans funktion är ganska enkel: att på ett säkert sätt ta människor upp eller ned en våning eller flera. Den är också en del av byggnadens gestaltning.  

ABC Solutions är en av aktörerna på trappmarkanden. Företaget arbetar både med exteriöra och interiöra trappor och framför allt med varmförzinkade utrymningstrappor i stål. Dessa trappor tillverkas i ett material som är beständigt och som kräver ytterst lite underhåll, men trapptypen ställer stora krav på säkerhet.
– En utrymningstrappa bör vara nästintill underhållsfri. Skulle branden vara framme spelar det ingen roll om det snöar eller inte, du måste fort ut och ned oavsett väder. När det gäller utrymningstrappor med betongsteg eller plåtsteg så är dessa direkt farliga eftersom de samlar is och snö och ökar risken att halka, säger Patric Winberg, koncernchef på ABC Solutions.

Trappor som arkitektur
I takt med att arkitekturen förändras har trappor har kommit att bli en större del av gestaltningen. Ett exempel på det är den mångfaldigt belönade norska byggnaden The Wedge, ritad av A-Lab, i centrala Oslos arkitektoniskt spektakulära Barcode-område med 12 smala höga fastigheter som ligger på rad längst Oslofjorden som på håll påminner om streckkodens linjer. För byggnaden The Wedge är de utanpåliggande trapporna en viktig del av gestaltningen. Arkitekterna har hämtat inspiration från New Yorks många utanpåliggande brandtrappor och använt samma grepp.
– Ju mer komplicerad trappa, desto bättre är det att komma in tidigt i projekteringen. När det gäller The Wedge deltog vi redan på arkitektnivå. Vi skulle gärna se fler projekt där trappan framhävs mer i arkitekturen, som en accessoar eller ett smycke säger Patric Winberg.  

Funktion och kostnad
Valet av trappa har både en funktionella och estetisk betydelse men det handlar även om pris. Patric Winberg upplever att det finns skillnader i vad man är beredd att betala för en trappa mellan Norge och Sverige.
– Det är ofta en kostnadsfråga. Vilket känns underligt, för i ett byggprojekt är trappor en relativt liten del av den totala budgeten, säger Patric Winberg.

Olika typer av trappor
När det gäller utetrappor ska de uppfylla en rad kriterier så som att hålla länge, stå emot och fungera i olika typer av väder samt vara ändamålsenlig.
– Arkitekter vill gärna ha en snygg trappa som fungerar för sitt ändamål men en trappa bör också vara säker och lätt att underhålla, säger Tomas Nilsson, marknadschef Sverige Syd på ABC Solutions.

Rund eller rak
Tomas Nilsson säger att när det gäller valet mellan en rak modell och en spiraltrappa handlar det om två saker: storleken på ytan som finns till förfogande för trappan och formen på ytan.
– En spiraltrappa kräver en yta på dubbla trappradien, eftersom den går rakt upp i en cirkel, medan en rak trappa måste ha en rektangulär yta, säger han och poängterar att det därför är viktigt att mäta noggrant när man projekterar trappan.
– Vi råkar ibland ut för att trapphålet är för litet. Det betyder en massa pusslande och extra tidsåtgång för diskutioner med våra kunder som får gå vidare till ansvariga brandkonsulter och tillgänglighetsansvariga för bygget.

Det händer att ABC Solutions får förfrågningar på trappor som är olämpliga. Oftast handlar det om bristande insikt kring infästningar och andra detaljer.
– Hur fint beställaren än tycker det skulle vara kan inte en trappa hänga i luften. Den måste fästas i något, säger han.

I framtiden ser Tomas Nilsson en fortsatt kärlek för trappor inomhus som förses med räcken av glas och ledstång av trä. Medan utvändiga trappor får nöja sig med varmförzinkning. Det har blivit vanligare att man lackerar även utvändiga trappor för att få dem anpassade till fasader. Om det är en trend som håller i sig återstår att se men behovet av trappor kommer att bestå.

 

Fakta
ABC Solutions startades 2007 i Norge och är verksamma i Sverige och Norge. De levererar flexibla och monteringsvänliga trappor, räcken, ramper och gallerdurk till den nordiska marknaden.