Senab och Kammarkollegiet i rikstäckande avtal

Senab AB har skrivit ramavtal med Kammarkollegiet gällande möbler och inredning för de kommande 2 åren. Avtalet gäller Sveriges statliga myndigheter, verk och bolag och tecknas nu för 11 delområden. Delområdet Arbetsplats och förvaring är för närvarande överprövat.

Från och med den 16 september 2019 börjar Kammarkollegiet nya möbelavtal gälla. Det nya ramavtalet består av 12 delområden var av 11 tilldelats i denna omgång, Senab AB har lämnat anbud för 10 delområden och har tilldelats 9 utav dessa. Avtalet gäller för de kommande två åren med möjlighet till förlängning i två år.
– Vi är mycket glada och stolta över förtroendet att vara en prioriterad leverantör för Kammarkollegiets avtal till samtliga statliga myndigheter och bolag, säger Mattias Stahlin Försäljningchef på Senab.

Senab AB ingår i Edsbyn Senab koncernen och har valt att lämna in anbudet från koncernen med Senab AB som bolag. Det innebär att Edsbyn fortfarande är en stark leverantör att räkna med vid Kammarkollegiets avtal.