Svensk designpaviljong på London Design Fair

A2, Aveva Design, Balzar Beskow, Design: Kristina Stark, Ifö Electric, Konsthantverk Tyringe, Mizetto, Mutant, Nola, Nordgröna, Scandinavia Form, Studio Matilda Ekström

19–22 september presenterar Form/Design Center för tredje gången den svenska designpaviljongen på London Design Fair och visar upp 12 sydsvenska designföretag. I samverkan med etablerade och nya partnerskap utökas paviljongen i år till hela 150 kvm med central placering vid entrén på London Design Fair.

Den svenska designpaviljongen ger utställarna tillgång till över 29.000 professionella besökare, däribland arkitekter, inredare, återförsäljare, agenter och journalister under London Design Festival. Sedan starten 2017 har satsningen vuxit till ett framträdande och tongivande inslag på mässan. Montern innehåller både egna ytor och en gemensam lounge-del där affärsmöten kan hållas. Paviljongen utgör en gemensam plattform där varje utställare lyfts fram individuellt samtidigt som de förstärker varandra.

Fjolårets framgångsrika samarbete med Svenskt Trä fortsätter och årets paviljong är en hyllning till trä som ett vackert, miljövänligt och hållbart material. Med Business Sweden som ny strategisk partner har de medverkande företagen fått tillgång till kostnadsfri affärsrådgivning utifrån deras individuella behov.

– Vi är glada att kunna bygga vidare på den starka närvaro som skapats på London Design Fair i samarbete med befintliga och nya partners. Paviljongen är en spegling av den kultur som kännetecknar den sydsvenska designscenen, vilken karaktäriseras av samverkan, gemenskap, öppenhet och nyfikenhet. En kultur som skapar en grogrund där olika uttryck och stilar kan renodlas såväl som blandas i en mångskiftande helhet, säger Terese Alstin, projektledare Form/Design Center.

Genom en nationell utlysning tidigare i år utsåg Form/Design Center tillsammans med Sveriges Arkitekter Förstberg Ling som curator och utställningsarkitekt för årets paviljong. Förstberg Ling är ett arkitektkontor som startades 2015 av Björn Förstberg och Mikael Ling. Med bas i Malmö arbetar de med både arkitektur, inredning och möbler.

 

– Den svenska designpaviljongen 2019 är byggd helt i furu i en form som för tankarna till ett tempel. De överdimensionerade pelarna och balkarna skapar tolv lika stora rum, placerade i en arkad runt ett centralt atrium. Genom att placera de kvadratiska pelarna diagonalt skapas siktlinjer som uppmuntrar besökare att röra sig fritt genom de olika rummen. Paviljongen står direkt på mässgolvet för att bokstavligen sänka trösklarna och förenkla steget in i utställningen, förklarar Mikael Ling, arkitekt Förstberg Ling.

En av de bärande idéerna i arbetet med paviljongen har varit att säkerställa att den kan användas vid fler tillfällen. All konstruktion är därför modulär och förmonterad för att snabbt kunna sättas upp, plockas ner, och sättas upp igen – ett temporärt monument med kort varsel.

Den svenska designpaviljongen genomförs i partnerskap med Svenskt Trä, Business Sweden, Sveriges Arkitekter, Sveriges ambassad i London, Region Skåne, Invest in Skåne, Enterprise Europe Network, tidskriften FORM och Solde Kafferosteri.

Swedish Design Pavilion: Hall H1, Monter 1.06.
Old Truman Brewery, 26 Hanbury Street, London