Nästa års planering av Möbelmässan Göteborg är redan i full gång

Efter årets succémässa laddar Möbelmässan Göteborg nu inför en ännu större och bättre mässa den 26-27 augusti 2020. Mer yta är säkerställd på Svenska Mässan för att få plats med fler utställare och utökade produktkategorier. En ambition är att omfatta mer inredningsprodukter som komplement till möbel- och belysningssortimentet.

- Vi fortsätter nu att bygga vidare på den viktigaste mötesplatsen på hösten för den svenska och nordiska möbel-, belysnings- och inredningsbranschen och ambitionen är att växa ytterligare, säger Bo Magnusson, Vice VD på BraMässor och projektledare för Möbelmässan Göteborg. – Vi har redan nu bokat in ungefär hälften av årets utställare och flera nya intresserade företag.

Liksom tidigare kommer utställarna och deras produkter stå i fokus på mässan och vikten kommer att ligga på att besökarna kan göra inköp och planera höstens beställningar. Trots detta siktar vi på att även nästa år erbjuda någon form av inspirationsytor och aktiviteter. Den populära branschfesten är också en viktig del av evenemanget som självklart kommer att återkomma 2020.

Möbelmässan Göteborg är höstens stora mötesplats för den svenska och nordiska möbelbranschen med fokus på möbler, interiör och belysning för hemmiljö. Mässan initierades av BraMässor tillsammans med ledande branschaktörer eftersom det fanns ett stort behov av en inköpsmässa på hösten.