Olof Marsja och Iris Smeds 2019 års Maria Bonnier Dahlin-stipendiater

Olof Marsja, Pea'n'Tjerry, 2019. Fotograf Hendrik Zeitler.
Iris Smeds, The Average, 2019, stillbild från video.

Utställningen med Maria Bonnier Dahlin-stipendiaterna 2019, Olof Marsja och Iris Smeds, öppnar den 4 december och pågår till den 26 januari 2020. 

Maria Bonnier Dahlins Stiftelse delar årligen ut stipendium till unga svenska konstnärer för att stötta dem i deras arbete. Stiftelsen grundades 1985 av Jeanette Bonnier (1934-2016) till minne av hennes dotter Maria som omkom i en bilolycka 1985, endast 20 år gammal. Maria studerade till arkitekt på Columbia University i New York och rörde sig i en krets av unga konstnärer. Maria Bonnier Dahlins stiftelse har hela tiden sökt upp det nya och det nyskapande, och de konstnärer som tagit emot stipendiet genom åren tillhör idag några av Sveriges mest uppmärksammade.

Gästjury 2019 är Bildmuseets chef Katarina Pierre och Loulou Cherinet, professor på Konstfack.

OLOF MARSJA
Ur juryns motivering:

“Med humor och stort allvar låter Olof Marsja olika material och former mötas i ambivalenta och skavande konstellationer. Likt en trickster gäckar han kategorier som bildkonst, konsthantverk, tradition och samtid. I hans installationer – där renhornet möter glaset från hyttan – skapar han en egen skulptural vokabulär och nya dialoger och berättelser uppstår."

Olof Marsja (1986) är född i Gällivare men bor och verkar numera i Göteborg. Han är utbildad vid Konstfack där han år 2017 tog sin kandidatexamen i Ädellab. Han har även studerat skulptur på Bildkonstakademin i Helsingfors. Framförallt arbetar Marsja med skulpturala uttryck och mötet mellan olika material. År 2019 var han en av finalisterna till Kirunastipendiet och har ställt ut på Galleri Box, Luleå Biennalen, Konsthall Marieholm, Barklund & CO, Steneby Konsthall, Botkyrka Konsthall och Kaskl Gallery i Berlin. Marsja var en av konstnärerna som deltog i Residency-in-Nature i Lainio och var artist in residency på Stenebyskolan och The Glass Factory i Boda. För närvarande arbetar han med det digitala residenset Liquid Fiction knutet till Akvarellmuseet i Skärhamn och var nyligen aktuell med en utställning på Ikoloni i Malmö samt grupputställningen Crossworlds på 3:e Våningen i Göteborg.

IRIS SMEDS
Ur juryns motivering:

“Storheten hos Iris Smeds ligger inte i hennes trovärdighet som unik, ung och lovande konstnärlig talang, tvärtom. Under de senaste tio åren har hon rört sig som ett gränsfall i kulturen mellan performance, skrivande, teater, film och scenografi och gett kropp åt det halvt utbrända, medelmåttiga och lagom misslyckade."

Iris Smeds (1984) bor och arbetar i Stockholm. Genom text, film, skulptur och performance undersöker hennes arbeten frågor om ekonomi, konstens värde, individens säljbarhet och vart gränserna går mellan konst och underhållning. I hennes surrealistiska bildvärldar framträder ett radikalt ifrågasättande av hur vi bygger världen omkring oss och det djupt absurda i människans tillvaro. Smeds har ställt ut på bland annat Växjö Konsthall, Stefan Karlssons museum för dålig konst, Gallery Steinsland Berliner, Wetterling Gallery och Göteborgs konsthall. År 2018 erhöll hon stipendier från både Svenska Filminstitutet och Konstnärsnämnden för sitt filmprojekt The Average som hade premiär under Göteborgs filmfestival år 2019. Idag arbetar hon med sitt nästkommande projekt The Little House in The Food Court, en film om en queer teatergrupp som sätter upp en kabaret baserad på den amerikanska TV-serien Lilla huset på prärien.