Kasthalls Grönska av Ilse Crawford växer vidare

Foto: Kasthall
Foto: Kasthall
Foto: Kasthall
Foto: Kasthall

Kollektionen Grönska, Kasthalls designsamarbete med den brittiska formgivaren Ilse Crawford, uppdateras under hösten med fyra nya färgställningar. Grönska är inspirerad av det svenska landskapet runt Kasthalls fabrik i Kinna i Västergötland och är en homage till naturens vackra färger och Kasthalls hantverk. 

Designsamarbetet, som inleddes under våren 2017, består av de vävda mattorna Fåra, Glänta och Ängsmark samt de tuftade mattorna Täppa och Åker. Ilse Crawford har tillsammans med Kasthall Design Studio utforskat olika väv- och tuftningstekniker för att återspegla naturens rytm, oregelbundenhet och hur landskap kan förändras under ett år. Denna känsla överfördes sedan till mattorna – och i sin tur till våra hem eller de offentliga rum vi vistas i.

Nu kompletteras Grönska med fyra nya färger av mattorna Fåra och Ängsmark. I den nya färguppdateringen har kollektionen utökats med fler månader: augusti, oktober och februari, där augusti representerar två av de fyra nya kulörerna. Färguppdateringen består av neutrala färger i ett bredare spann, vilket är ett direkt svar på förfrågningar från marknaden. Inspirationen till de nya färgställningarna kommer från ljusa och friska gröna toner, karga vinterlandskap och höstens skördeklara åkrar.

– Grönska som kollektion är en tolkning av den natur och landskap vi först såg när vi besökte Kasthall i Kinna. Att se säsongerna skifta från dag till dag, med den gröna färgen som bas, fick oss att inse hur många nyanser det finns och hur dessa dagligen skiftar till något nytt. Inför detta släpp har vi introducerat några subtila skiftningar i kollektionen. Ett spår av gult eller lav som smakfullt utforskar och stärker kollektionens toner och vackert integreras i olika boendemiljöer, säger Ilse Crawford på Studio Ilse. 

– Ilse har samma värderingar om hållbar och långlivad design som Kasthall och hon förstår vårt skandinaviska design- och kulturarv. Vi är även stolta över att kollektionen Grönska hyllar den plats där vi funnits sedan 1889, och det känns kul och viktigt att utöka denna fina kollektion med fler färger. Ängsmark och Fåra är de mest tongivande mattorna just nu, säger Lena Jiseborn, designchef på Kasthall.

Från Kinnas skogar till världens golv
Sedan Kasthall grundades 1889 har fabriken legat i den lilla staden Kinna. När Ilse Crawford första gången besökte fabriken och såg ängarna och fälten runt omkring den väcktes tankarna till det som skulle utmynna i Grönska. Kollektionen har utvecklats för att hylla det svenska landskapets liv, färger, mönster och texturer.

– Fabriken är väldigt kopplad till Kinnas omgivande fält och jordbruksland, så det kändes självklart att designa en kollektion mattor som speglar den svenska naturen runt fabriken. Likt Kasthalls mattor är det ett landskap skapat av människor och deras maskiner, säger Ilse Crawford. 

Grönskas nya färger finns tillgängliga från november 2019.