Kulturhantverksstipendiet 2020

Anders Drakes Foto Fasadgruppen
Björn Jernebring, Valvet Fasad, en av stipendiaterna. Foto Fasadgruppen

Kulturhantverksstipendiet 2020 gavs till fem hantverkare inom murning och putsning varav två stipendiater kommer från Fasadgruppens dotterbolag, Valvet Fasad i Stockholm och Mellansvenska Fasad i Kumla. Stipendiet bidrar till att bevara och främja yrkesskickligheten hos murare som krävs för underhållet av historiska byggnader. Bakom stipendiet står några av landets största förvaltare och intressenter av landets historiska byggnader.

Kulturhantverksstipendiet delas sedan 2015 ut till yrkesverksamma och erfarna murare som vill utvecklas och lära sig mer om kulturfastigheter. Alla som är intresserad av hantverk och vill utvecklas i sitt yrke, har möjlighet att söka stipendiet. Att få kulturhantverksstipendiet innebär att man under ett par veckor får vara med och arbeta på några av våra mest värdefulla kulturbyggnader vi har i Sverige. Förutom två veckors praktik vid ett ur kulturhistoriskt perspektiv intressant renoveringsobjekt, får stipendiaterna även delta vid byggnadsvårdskonventet i Mariestad, en mötesplats för byggnadsvården i Norden som arrangeras vartannat år.

– Intresset har varit stort och många kvalificerade murare har sökt stipendiet i år. Äldre byggnader kräver hantverk i underhållet och det långsiktiga syftet med stipendierna är att värna om kulturvärdena i våra byggnader, förklarar Anders Drakes, Murmestare Embetet som förvaltar Reinhold Gustafssons Stiftelse som är en av intressenterna bakom stipendiet.

Bland årets stipendiater finns två medarbetare från Fasadgruppen, hantverkarna Björn Jernebring på Valvet Fasad och Håkan Fritz på Mellansvenska Fasad. De båda kommenterar händelsen:

– Jag har varit i mur- och putsbranschen i drygt 30 år och jag slutar aldrig att fascineras över hantverket och alla dess möjligheter och utmaningar. Det känns jätteroligt att få lära mig ännu mer om kulturhusfasader och byggnadshistoria genom detta stipendium, säger Björn Jernebring på Valvet Fasad.

– Det känns väldigt roligt att få den här möjligheten och jag är väldigt glad att jag får chansen att renovera kulturarv och värdefulla kulturbyggnader. Det ska bli fantastiskt, säger Håkan Fritz, murare på Mellansvenska Fasad som har arbetat som murare i 20 år.

 

Bakom Kulturhantverksstipendiet står Reinhold Gustafssons Stiftelse genom Murmestare Embetet i Stockholm, SPEF, branschföreningen för murat och putsat byggande, Statens fastighetsverk, Hantverkslaboratoriet, Stadsholmen och Svenska kyrkan.