Form Us With Loves nya bänkar

Foto: +HALLE

Den svenska studion Form Us With Love har designat ett modulbänkssitssystem för + Halle som passar till att skapa avskildhet i allmäna utrymmen utan att använda väggar eller avdelare.

Nivåbänkarna som heter Levels finns i tre höjder och tre längder,de kan kombineras och matchas för att skapa sittplatser för ett brett utbud av delade inomhusutrymmen.