Sveriges största trädgårdsvisning Tusen Trädgårdar till sommaren Trädgårdsamatörerna

Pressbild;Riksförbundet Svensk Trädgård/mynewsdesk

Tusen Trädgårdar - Alla kan vara med på Sveriges största trädgårdsrunda!

Den 28 juni är det dags för Tusen Trädgårdar, den största trädgårdsvisningen i Sverige. Det unika med Tusen Trädgårdar är att alla får vara med. Privata trädgårdar, stadsodlingar, koloniområden, gemensamhetsodlingar, parker och balkonger finns att besöka den här dagen. Syftet med arrangemanget är att visa på den mångfald av trädgårdar och det starka odlingsintresset som finns i Sverige.

2020 firar arrangemanget 10-årsjubileum. 2010 var startåret då trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson tillsammans med Riksförbundet Svensk Trädgård drog igång det hela. 2012 kom Studiefrämjandet med och tillsammans utgör de tre huvudarrangörerna styrgruppen för arrangemanget.

Nu har vi glädjen att meddela att Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA har gått in som samarbetspartner.– Detta är vi i styrgruppen väldigt glada för säger Anna-Karin Fallheden, projektledare för Tusen Trädgårdar hos Riksförbundet Svensk Trädgård. Hon fortsätter:

Inom STA finns både trädgårdskunskap och härliga trädgårdarVi hoppas att detta samarbete skall visa på mångfalden av trädgårdar i landet och ge en ökad kännedom om arrangemanget, och dessutom bidra till att än fler trädgårdar väljer att öppna upp under Tusen Trädgårdar.

Så här säger Madeleine Almér, ordförande i Sällskapet Trädgårdsamatörerna om samarbetet:

Jag är otroligt glad över att vi har fått möjlighet att vara med i detta projekt som slagit så otroligt väl ut! Många av våra medlemmar visar sina trädgårdar under Tusen Trädgårdar och vi hoppas att det i och med detta samarbete ska bli fler som vill visa sin trädgård.
Dessutom ger det oss en chans att visa vad Trädgårdsamatörerna är. Det har också funnits en efterfrågan bland våra medlemmar att vi ska var med - väldigt roligt att vi fått komma med, och ett varmt tack till alla i Tusen Trädgårdars styrgrupp!

 

Tusen Trädgård 2020
Datum: 28 juni
Tid: Kl. 10-17
Plats: I hela landet

Huvudarrangörer: Bakom arrangemanget står Riksförbundet Svensk Trädgård, trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson och Studiefrämjandet, som tillsammans med engagerade trädgårdsföreningar och en mängd trädgårdsägare runt om i landet bjuder in till trädgårdsmingel för en dag. Nu även i samarbete med Sällskapet Trädgårdsamatörerna.

 

Följ Tusen Trädgårdar på sociala medier: 
@tusentradgardar
#tusenträdgårdar

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 32 000 medlemmar och ca 150 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning, försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare. Riksförbundet Svensk Trädgård är den största medlemsorganisationen inom FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation.