Inspiration av kulturhistorisk fabriksmiljö

Vid infarten till Sundbyberg kommer ett bostadskvarter intill Bällstaån i samråd med Sveriges Arkitekter uppföras. Det vinnande förslaget uppförs av Förvaltaren intill Bällsta bro och beskrivs som en grön och blå port till Sveriges minsta kommun.

Designen tar avstamp i kulturhistorisk fabriksmiljö i både volym och gestaltning.

Byggnaden har döpts till Parfymfabriken efter den tidigare verksamheten i dagens byggnad. Den är uppförd under olika perioder – med de äldsta delarna från 1800-talet.

– Miljön som helhet är kulturhistoriskt intressant, då byggnaderna och deras verksamheter har mycket att berätta om det senaste århundradets samhällsutveckling. Parfymfabriken har förhoppningsvis en förmåga att skapa slagkraftiga berättelser om livet i staden både nu och då, som boplats och upplevelse-destination, säger Therese Lundborg fastighetsutvecklare på Förvaltaren och juryns ordförande.

Vinnare är Jägnefelt Milton med tävlingsbidraget Hamnkvarteret – Bällsta bro, Sundbyberg. Byggnaden uppförs som punkthus i 16 våningar i kombination med tidigare 1800-tals byggnad.