Den levande väggen

BG Byggros lanserar ett grönt modulsystem - BGreen-it Living Wall, som har en inbyggd vattenreservoar.

Man kan bland annat använda regnvatten från takrännan som bevattning av den gröna väggen. Genom en design fördelas vattnet genom modulerna i BGreen-it Living Wall.

www.byggros.com