Guldstolen 2016 till restaurang i Stockholm

Sveriges Arkitekters inredningspris Guldstolen går 2016 till arkitekt SIR/MSA Jonas Bohlin och restaurang Luzette på Stockholms Centralstation.

Jonas Bohlin tog sina första steg 1981 med ett examensarbete från Konstfack, Concrete. Sedan dess har formgivaren beskrivits som banbrytande inom svensk möbelkonst och inredningsarkitektur och kroginredningar som Tranan, Rolfs Kök (i samarbete med arkitekt SAR/SIR/MSA Thomas Sandell) och Stadshuskällaren. Jonas Bohlin är idag professor och var lärare på Konstfack under 00-talet.

40 projekt runt om i landet var med i tävlingen.

Juryns motivering för det vinnande projektet lyder enligt följande:

 ”Ett vällagt pussel där delarna bildar en sammanhållen helhet som bär arkitektens välkända signatur. Med avstamp i klassisk restaurang- och kaféestetik har de enskilda delarna, tack vare omsorg om detaljerna, tillåtits blomma ut. Arkitekten visar en osviklig förmåga att finna nya grepp och lösningar som inte följer inredningsarkitekturens kortsiktiga trender utan snarare bidrar till att staka ut en ny riktning för disciplinen.”

www.arkitekt.se