Link arkitektur skapar framtidens laboratorium

Framtidens laboratorium håller på att växa fram vid Karolinska sjukhuset i Huddinge - ett gränsland mellan forskning och vård, i ett så kallat SciLife-område. Här ska det genomföras spjutspetsforskning inom bland annat biovetenskap, medicin och hematologi samsas.

Syftet är att kunna sudda ut gränserna mellan institutioner och kliniker. Link arkitektur är inredningsarkitekt för två stora delprojekt i området – Neo och ANA 8, med plats för nära tusen forskare och studenter.

– Vi har planerat arbetsplatserna minutiöst med fler gemensamma ytor till förmån för pengar till själva forskningen, säger Laila Ifwer Sternhoff, biträdande ansvarig inredningsarkitekt för projektet. Ett nytt system för laboratorieinredning möjliggör en snabb specialanpassning av lokalerna och varje litet skrymsle har försetts med förvaring. I Huddinges nya forskningscentrum kommer ingen forskare med höga krav på flexibilitet och yteffektivitet att bli besviken, avslutar hon.

www.linkarkitektur.com