Premiär för OKKO Hotel, Paris

Premiären är här för det nya hotellet OKKO Hotel lokaliserad i Paris.

Designen är utformad i samarbete med Olivier Devys.

Visionen är att människan ska vara i centrum, ett genomgående drag i utvecklingsprocessen.

Konceptet är utformat i samklang med den skulpturala byggnaden ritad av Jean-Michel Willemotte.

www.okkohotels.com