”Rationell och magisk, enkel och berörande”

Vinnare i tävlingen för kvarteret Nya Kungsberget i Linköping blev Arkitemas förslag Laterna Magica. Skolan ska bli ett centrum för lärande, idrott, kultur och stadsliv.

Laterna Magica valdes som vinnare i arkitekttävlingen med motiveringen: ”Det vinnande förslaget annonseras vackert och inbjudande mot Drottningtorget. Förslaget skapar helt nya stråk och platser i staden och erbjuder med sin samlande bottenvåning en unik mötesplats för kunskap, kultur och idrott”.

- Vi är både stolta och ödmjuka över att vårt förslag till Nya Kungsberget blivit valt bland många fina förslag. Vår ambition har varit att låta utbildning, idrott och kultur få en framträdande och naturlig roll i staden och att platsen framför byggnaden integreras i stadens kommande och existerande platser och stråk, säger Håkan Sandhagen, associerad partner och ansvarig arkitekt.

För huvudbyggnaden har man använt robusta material som man hoppas kommer att åldras vackert och hålla i många år. Som stomme används massivträ i största möjliga omfattning kombinerat med ett rationellt klimatskal för dagsljus. Byggnaden har enkla, byggbara lösningar som ska kunna ändras efter skiftande behov och som ger elever, lärare och andra brukare möjligheten att påverka och prägla sin fysiska miljö.

- I Laterna Magica har vi försökt skapa en byggnad som är rationell och magisk, enkel och berörande. Vi hoppas att byggnaden får en lika fin plats i Linköpingsbornas hjärta, som den har fått i staden, säger Håkan Sandhagen.

Den nya byggnaden planeras att inrymma högstadium, praktiskt gymnasium, kulturskola, två idrottshallar samt publika lokaler.

www.arkitema.com