Arkitema expanderar och fokuserar på landskapsarkitektur

Arkitema i Stockholm växer kraftigt. Därför inleds hösten med ett tillskott på tre ledarpositioner. Det är affärsområdena Urban och Health som förstärks med tre medarbetare.

Fokus är på landskapsarkitektur med två nya ledare vid Urbanstudion i Stockholm, samt en Jobmanager för Urban- och Healthstudion.

– Vi är glada att få hälsa alla tre välkomna till oss, och ser fram emot den utveckling av Arkitema Sverige som vi nu kan genomföra tillsammans. Alla tre kommer på olika sätt att stärka våra team, och bidra till att vår fortsatta utveckling och tillväxt sker med gott resultat och god kvalitet för beställare och brukare, säger Jessica Ehrnst, vd Arkitema i Sverige.

David Salomonsson är ny jobmanager för Arkitema Urban samt Health i Stockholm. David har en nyckelposition där han kommer att leda två team om 45 medarbetare med ansvar för segmentens utveckling, fortsatta tillväxt samt rekrytering av nya medarbetare.

Sara Vikstrand är landskapsarkitekt och kommer att ha funktionen som kreativ ledare vid Arkitemas Urbanstudio där hon kommer att ansvara för tävlingar, konceptarbete och projektering i landskaps- och stadsbyggnadsuppdrag i samarbete med beställarna. Sara kommer närmast från Tema där hon arbetat som uppdragsansvarig landskapsarkitekt.

Per Axelsson är landskapsarkitekt som blir kreativ ledare med ansvar för utvecklingen av Arkitemas landskapsgrupp inom affärsområdet Urban design. Per kommer närmast från Tema där han varit studiochef och verkat som uppdragansvarig landskapsarkitekt. Huvudområdena för Pers arbete är tävlingar, konceptarbete och projektering av utemiljöer inom stadsbyggnad, bostäder, resandemiljöer och utbildning.

www.arkitema.com