Design med vatten- och energibesparing

Klimattänket tar sig även an köket. Nya blandaren Swea från Oras har en kallstartsfunktion och ett vattenbesparande flöde vilket tillsammans ska ge goda resultat för energimärkning enligt svensk standard för energiklassificering, klass B för tvättställsblandarna och klass C för köksblandarna.

Förutom detta är Oras Swea utrustad med en användarvänlig flödesbegränsningsspärr vilket ytterligare begränsar normalflödet och ger en ännu större vatten- och energibesparing.

Nya Oras Swea; vatten- och energibesparing genom:

- Ecoflöde 6resp. 9 l/min

- Eco-top – kallstart med extra flödesbegränsning via spakrörelse

- Enkel spärr för begränsning av temperatur och flöde

- Energiklassificerad enligt SS 820000

www.oras.com