En flexibel ”cubicle” för både arbetsro och samarbete

Foto: Mount Design

Ledande arbetsplatsstrateger och forskare är ense om att närheten till det egna arbetslaget är en förutsättning för god produktivitet och välmående på arbetsplatsen. ”Free seating”, att inte ha en egen förutbestämd plats på kontoret, råder också i framtiden, men inom de egna arbetsgrupperna, i hemvister. Det är inom den zonen de flesta arbetsuppgifterna ska kunna utföras, individuellt och i samarbete med andra.

Hilo från Mount Design är en innovativ avskärmande möbel som stödjer det aktivitetsbaserade arbetssättet på ett nytt sätt.

Med Hilo kan den enskilde medarbetaren välja att skärma av sig bakom en rejält omfamnande ljudabsorbent för att i nästa stund trycka på en knapp under skrivbordet, sänka ner skärmen och öppna upp för samarbete med kollegorna.

Den stora fördelen är flexibiliteten. Hilo är en ljudabsorberande avskärmning som låter den enskilda individen ta full kontroll över sin egen arbetsro. Med möjligheten att ställa om för samarbete bejakas den så viktiga samarbetsdimensionen. Arbetsmiljön på kontoret kan optimeras för trivsel och produktivitet utan att vara en "avskärmningslabyrint” säger Ulrik Clemens von Döbeln från Mount Design, företaget bakom produkten.

Han fortsätter, ”Vår mission nu är att tillsammans med återförsäljare och branschens kontorsmiljöspecialister öka medvetenheten hos företagen om de stora fördelarna som kan uppnås med en väl optimerad arbetsmiljö ur ett individperspektiv. Hilo ska ses som nyttig del av en helhet av åtgärder.”