Vestres monter utsedd till "Best stand" under Stockholm Furniture Fair 2020

Foto: Vestre

För andra året i rad skapades Vestres monter för Stockholm Furniture Fair av svenska Note Design Studio. Konceptet för montern var ett maximalt fokus på hållbarhet – något som är Vestres signum – och allt material valdes noga ut för att vara enkelt att återvinna eller återanvända. Detta totala hållbarhetsåtagande tog också juryn fasta på i motiveringen till varför man utsåg Vestres monter till årets bästa:

”Denna monter tar hållbarhet till en helt ny nivå. Inte nog med att alla delar kan återanvändas, det är också väldigt anmärkningsvärt hur varumärket har räknat ut koldioxidavtrycket för varje enskild produkt.”

– Vår vision är att vara världens mest hållbara utemöbelsproducent. Vi tror på transparens i alla led och genom att göra våra avtryck så små som möjligt och våra metoder så synliga som möjligt vill vi bidra till en ökad medvetenhet. Inför årets mässa var det en självklarhet att manifestera detta åtagande lika starkt i montern, som vi lever med det till vardags. Note Design Studio förverkligade vårt koncept och vi är självklart otroligt glada över vinsten, säger Jan Christian Vestre, vd på Vestre.

Vestres visuella värderingar gör avtryck 
Vid skapandet av montern var det som sagt viktigt att den fullt ut återspeglade Vestres stora engagemang för hållbarhet och miljö – autenticitet och transparens kring dessa områden är en central del av Vestres vision och affärsidé. För Note Design Studio var det därför en självklarhet att alla delar och allt material i montern enkelt skulle kunna demonteras och återanvändas eller återvinnas. Bland annat har hållbara material som håltegel, furuplywood, sten och kanalplast använts för att bygga upp montern.

– Vi ville skapa en miljö som berättar om Vestres värderingar. Idén är att skapa en vacker fond som designmässigt är i samklang med Vestres produkter, och samtidigt minimera spillet när montern plockas ner efter mässveckan. Vi har valt att jobba med obearbetade, naturliga material där svinnet är minimalt. Då Vestres möbler är förknippade med utomhusbruk var det naturligt för oss att hämta inspiration från stadens miljö, säger Johannes Karlström, inredningsarkitekt på Note Design Studio.

Vestres övergripande miljömål är att bli världens mest hållbara producent av utemöbler – något som kräver fullt fokus på såväl materialval som produktion och transporter och många andra områden. Vestre har till exempel som första utemöbelsproducent i världen certifierat möbler med Svanenmärkningen – en av världens hårdaste miljöcertifieringar. All tillverkning sker i fabriker i Norge och Sverige, med närproducerade material som skandinaviskt trä och svenskt stål, som står för 30 procent lägre utsläpp än det globala genomsnittet. Med en livstidsgaranti mot rost och en minimalistisk och stilren design skapar Vestre utemöbler för flera generationer framåt – utan onödiga belastningar på miljö och klimat, vare sig i dag eller i morgon.