White nominerat till Guldstolen för Sveriges största återbruksprojekt

Foto: Åke E:son Lindman

Hållbarhet står i fokus, när prestigefulla Guldstolens nomineringar tillkännages. Bland de fyra nominerade projekten finns Selma Lagerlöfs Center i Göteborg. Ett stadsdelshus med rum för kultur som inrymmer bland annat ett bibliotek, kulturskola och ett stadsdelskontor. Projektet är unikt i sitt slag, då inredningen består av nära 100 procent återbruk. Aldrig tidigare i Sverige har ett inredningsprojekt på den här skalan lyckats återanvända i så hög utsträckning.

”Med 90 procent återbrukade möbler är denna inredning onekligen ett etiskt föredöme (...) Det som från början sågs som en nödlösning, föranledd av budgetnedskärningar, har drivits till sin spets; inredningsarkitekterna har gjort en dygd av nödvändigheten och skapat en 'anti-inredning' som provocerar genom sin enkelhet och medvetna avsaknad av konventionella skönhetsambitioner.”

Så lyder motiveringen när det idag tillkännagavs att Whites återbrukade inredning i Selma Lagerlöfs Center är ett av fyra nominerade projekt i årets upplaga av Guldstolen. Guldstolen premierar svensk inredning av hög arkitektonisk kvalitet, och belönar nyligen färdigställd inredning. Den vinnande miljön ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och väl gestaltad. Guldstolens jury utses av Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur. Vinnaren presenteras 10 mars.

Från pallen du sitter på till bokhyllorna på väggarna – i Selma Lagerlöfs Center är närmare 100 % av inredningen återbrukad. För att fylla den 6200 kvadratmeter stora byggnaden har inredningsteamet på White arbetat med att samla in möbler som tidigare använts i andra verksamheter hos Göteborgs stad, såsom bibliotek, seniorverksamheter och kontor, samtidigt som man kompletterat med nyinköpta begagnade möbler. Dessutom har White skapat re-designade möbler, efter egna ritningar och med återanvänt material.