Wait - cirkulärt möbelsystem för väntmiljöer

Foto: Nola

Nola har lanserat en ny cirkulär sittmöbel Wait, design White. Nola fortsätter därmed branschens omställning mot en mer hållbar möbelproduktion, och mot ett mer hållbart samhälle.

Nola har i år samarbetat med White Arkitekter (Andreas Sture, Kristofer Jonsson), och tagit fram en ny, modulär soffa som kan utvecklas till ett möbelsystem. Wait har utformats specifikt för väntmiljöer, ute som inne. Ett tydligt miljöfokus och ett cirkulärt tänk har funnits med i hela processen, där material, tillverkning och återbruk varit fokuserat på att vara så resurseffektivt som möjligt. Krav på tillgänglighet, kvalitet och uppställda riktlinjer, enligt Boverket har varit en förutsättning vid designprocessen. 

Wait hade länge arbetsnamnet "Vänta lite nu.. " , som en kommentar till att stanna upp och reflektera kring allas vårt behov av att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Höga krav ställs i dag på möbler i vår offentliga miljö, såväl miljömässiga som funktionella, som har stor betydelse för hur vi bör möblera vår gemensamma miljö.

- Det viktigaste för en cirkulär möbel är egenskaper som ger möjlighet till så lång livslängd som möjligt, säger Andreas Sture Industridesigner på White. Wait består av moduler som enkelt kan renoveras och bytas ut vid behov, för att på så vis hålla över tid, såväl kvalitets- som miljömässigt, tillägger Andreas.

Möbelsystemet Wait är tänkt att fungera i alla typer av väntmiljöer, såsom stationsmiljöer, vänthallar och vårdmiljöer och fylla ett framtida behov av miljömässigt gångbara möbler som håller både kvalitets- och miljömässigt som estetiskt för våra offentliga väntrum. Wait har en genomarbetad design och hög finish, och lanseras i två nätta modeller, en med textilklädd sits på sadeljord med träsits i vaxad (inhemsk) ask, för miljöer inomhus. Samt en version i oljad ek, eller täcklaserad furu, anpassad för väntmiljöer utomhus.