Käppalaverkets 150 meter höga skorsten renoveras

Skorsten för ventilering av frånluft från reningsverket. Foto: CoWi

Käppalaverkets 150 meter höga skorsten i Gåshaga på Lidingö är i behov av renovering. Skorstenen används för ventilering av frånluft från reningsverket och COWI ska nu genomföra en besiktning samt föreslå metod för att reparera skador och säkerställa skorstenens hållbarhet.

Den drygt 20 år gamla ventilationsskorsten, som är byggd med hjälp av glidformsgjutning, behöver renoveras då flera synliga sprickor löper utmed ytan. Med sina 150 meter är den omtalade skorstenen ett välkänt inslag i Lidingös siluett och en utmaning att renovera.

– Vi kommer använda oss av en avancerad besiktningsmetod där vi åker upp genom en hiss på insidan och sen firar oss ner med klättringsutrustning längst skorstenen yttersidor. Vindförhållandena kommer vara avgörande för hur arbetet genomförs, säger Stefan Tyrbo, gruppchef för Byggteknik på COWIs Stockholmskontor.

I området kring Käppalaverket finns bostäder så det ställs höga krav på att lukt från verksamheten inte ska störa. Därav skorstenens höjd, som i själva verket är 149,5 meter eftersom det vid 150 meter krävs en annan typ av varningsljus.