Vackert antoniolupi-Intreccio-handfat designat av Paolo Ulian

antoniolupi - Intreccio diskbänk designad av Paolo Ulian har erhållit hederscertifikatet XXVI COMPASSO D'ORO. Foto: antoniolupi

Intreccio-handfat designat av Paolo Ulian har erhållit hederscertifikat för INTRECCIO sink, en harmonisk syntes mellan natur och teknik tilldelades det prestigefyllda Honor Certificatevid XXVI Compasso d'Oro ADI-utmärkelsen på en ceremoni som hölls hösten 2020 i Milano. 

 

bild
Den numeriska kontrollbehandlingstekniken gör det möjligt att få mycket tunna koncentriska och lätta lager som är överlagrade och förskjutna. Dessa fortsätter uppåt för att bestämma ett spel av ljus och skugga, genom variation av ljus på de konkava eller konvexa formerna. Intreccio är en miljövänlig diskbänk eftersom tekniken som används för dess tillverkning möjliggör en drastisk minskning av råvaruavfallet. Bild : antoniolupi