”Den nya verkligheten” – temat för London Design Festival

Kentauren av designern PhucVanDang, Danmark. Foto: Adorno

Det London-baserade digitala galleriet Adorno kommer i år presentera 15 kuraterade landskollektioner med mer än 200 verk på London Design Festival. Temat för Adornos första designmötesplats i år är ”The New Reality” (Den nya verkligheten).

Text: Simon Matthis

Förberedelserna inför ”The new reality” inleddes mitt under utbrottet av Covid-19 i Europa.

 

bild
Suvi Saloniemi, kurator, Finland. Foto: Andorno

Kuratorerna från de femton deltagande länderna har blivit ombedda att reflektera över specifika erfarenheter, tankar och teman som dök upp vid tidpunkten för nedstängningen när de kuraterat och bestämt inriktningen hos bidragen. De har arbetat tillsammans designers från respektive land i skärningspunkten mellan hantverk och design för att skapa underliggande berättelser till det övergripande temat, till exempel kön, urbanisering, klimat, isolering, läkning, med mera. Genom att använda design som ett verktyg för förändring strävar ”The New Reality" efter att hitta effektiva och innovativa lösningar, som för samman olika kunskaper och erfarenheter genom design för att undersöka vår nya verklighets väsen.

 

bild
Design av Emerita Moneo Brock Studio, Spanien. Foto: Adorno

 

bild
Design av Emerita Moneo Brock Studio, Spanien. Foto: AdornoDesign av Emerita Moneo Brock Studio, Spanien. Foto: Adorno

Adorno beskriver sig som ett först och främst digitalt galleri som vill revolutionera det sätt vi upplever design och konst online. Målsättningen är att tillsammans med ett team av skickliga 3D-utvecklare och konstnärer ta konceptet online-utställning till en ny nivå. Virtuella miljöer presenteras ofta som enkla bilder eller videoklipp, men inom ramen för greppet Virtual Design Destination har Adorno satt sig före att använda sig av den senaste tekniken för att göra dessa miljöer interaktiva fullt ut. 

Varje dag under festivalen kommer man att fokusera på två länders kollektioner. Då kommer besökarna att guidas runt i den virtuella miljön av kuratorn.

De länder som bekräftat sitt deltagande på festivalen är Belgien, Danmark, Sverige, Finland, Polen Frankrike, Irland, Lettland, Litauen, Estland, Norge, Rumänien, Spanien, Nederländerna och Turkiet.

bild
Udon Stool av designer Anton Mikkonen, Finland. Foto: Andorno

 

bild
Tubular Armchair av designer Lucas Munoz, Spanien. Foto: Adorno

 

nya
Narciso Mirror av designer Julia Esque, Spanien. Foto: Adorno

Varje dag under festivalen kommer man att fokusera på två länders kollektioner. Då kommer besökarna att guidas runt i den virtuella miljön av kuratorn.

De länder som bekräftat sitt deltagande på festivalen är Belgien, Danmark, Sverige, Finland, Polen Frankrike, Irland, Lettland, Litauen, Estland, Norge, Rumänien, Spanien, Nederländerna och Turkiet.

 

bild
Plontuprentari av designer Halldor Eldjarn, Island. Foto: Adorno

 

bild
Design av Ýr Jóhannsdóttir, Island. Foto: Adorno

 

bild
Filamento Vertical av Mayice Studio, Spanien. Foto: Adorno

 

bild
Standing Texiles av Fransje Gimbrere, NederländernaStanding Texiles av Fransje Gimbrere, Nederländerna

 

bild
Trophy Table av Studio Fletta, Island. Foto: Adorno

 

bild
Another Nature_Deertray av designer Inma Bermudez, Spanien. Foto: Adorno

 

bild
Tabletop Mirror av David Taylor, Sverige. Foto: Adorno

 

bild
Bicolore av designer BSXSY, Nederländerna

 

nya
Design av Yoon Seok-hyeon, Nederländerna. Foto: Adorno

 

nya
Drift Armchair, Tornasol Studio, Norge

 

bild3
Volta Carpet av designer Atelier Vetra, Nederländerna. Foto: Adorn